Länsförsäkringar Hypotek: Delårsrapport januari-september 2011

– Länsförsäkringar växer och stärker positionen på bolånemarknaden. Särskilt glädjande är också att Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda bankkunder på privatmarknaden och att åtta av tio bolånekunder också är bankkunder. Kreditkvaliteten är mycket hög. Vi är väl rustade för en mer osäker ekonomisk miljö med en mycket bra likviditet och en god duration på upplåningen, säger Anders Borgcrantz, vd i Länsförsäkringar Hypotek.

Perioden i korthet

• Utlåningen ökade 12 procent till 87 (77) mdr.
• Rörelseresultatet ökade 18 procent till 137 (116) Mkr.
• Räntenettot ökade 25 procent till 359 (288) Mkr.
• Återvinningarna översteg kreditförlusterna och uppgick netto till 5 (3) Mkr.
• Primärkapitalrelationen enligt Basel II uppgick till 21,2 (18,3) procent och kapitaltäckningsgraden till 23,5 (20,8) procent.
• Antalet kunder ökade 8 procent till 158 000 (146 000).

Uppgifterna inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Läs hela rapporten bifogat.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Borgcrantz, verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 412 51, 073-964 12 51

Göran Laurén, vice verkställande direktör, Länsförsäkringar Hypotek AB,
08-588 410 73, 073-964 10 73

Anna-Lena Löfvenberg, ansvarig för investerarrelationer, Länsförsäkringar
Bank AB, 08-588 415 16, 073-964 15 16

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB,
08-588 415 01, 070-579 70 66

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela