Få ändrar sitt sparande trots orostider

Trots turbulensen på världens finansmarknader har en klar majoritet av spararna inte gjort några större förändringar av sitt befintliga sparande. Bland dem med börsrelaterat sparande är det endast 1 av 10 som planerar att sälja eller flytta det till säkrare placeringar. Bankerna och massmedia är de källor som oftast används för information kring sparande och investeringsbeslut. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Cirka 8 av 10 sparare har inte förändrat sitt sparande i aktier, fonder eller på bankkonto. Bland dem som har aktier har 9 procent minskat sitt sparande i aktier och bland dem som har aktiefonder har 8 procent minskat. Män har varit något mer aktiva än kvinnor med att förändra sitt sparande i aktier och aktiefonder. Män och kvinnor har agerat mer lika när det gäller att göra förändringar i sina blandfonder, räntefonder eller sparande på bankkonto.

– Med tanke på att så många sparar på börsen i någon form, är det relativt få som aktivt har förändrat sitt sparande eller planerar förändringar den närmsta tiden. Det tyder på att spararna är luttrade och har varit med om branta nedgångar tidigare. Samtidigt får alla en påminnelse om att det är viktigt att fördela sitt sparande och skaffa en bra balans mellan räntor och aktier, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Bland dem med börsrelaterat sparande planerar bara en av tio att sälja hela eller delar av sitt innehav alternativt flytta det till säkrare placeringar som sparkonto eller räntefond. Endast 1 procent uppger att de ska sälja av allt, 4 procent tänker sälja av delar och 5 procent tänker flytta pengarna till säkrare placering såsom sparkonto eller räntefond. 11 procent uppger att de tänker köpa aktier eller aktiefonder. Men de flesta, 43 procent, uppger att de väntar ut stormen och inte gör något alls och drygt en tredjedel tänker fortsätta månadsspara i aktiefonder som tidigare. Det är fler män än kvinnor som uppger att de har aktier eller aktiefonder och samma sak gäller äldre. Här är de äldre klart mer försiktiga och när 16 procent av de yngre säger att de tänker köpa mer aktier är det bara 8 procent av de äldre som tänker göra det.

Planerar du att inom den närmsta tiden förändra ditt sparande i aktier eller aktiefonder Procent
Nej jag väntar ut stormen och gör ingenting 43 %
Nej, jag fortsätter månadsspara i aktiefonder som tidigare 33 %
Ja, köpa aktier eller aktiefonder 11 %
Ja, flytta till säkrare sparande, exempelvis sparkonto, räntefond 5 %
Ja, sälja av delar 4 %
Ja, sälja av allt 1 %

– Genom att se över sitt totala sparande och anpassa det efter hur riskbenägen man är och hur lång tid pengarna ska sparas, går det att skapa balans. Om pengarna behövs inom ett par år är det säkrast att flytta dem till sparkonto än att ha dem på börsen. Men tror man på en positiv börsutveckling i framtiden, har bra riskspridning och inte känner stor oro kan det vara bäst att behålla sitt innehav. För att få hjälp med att se över sitt sparande kan man prata med en rådgivare, avslutar Elisabeth Hedmark.

Undersökningen visar också att bankernas rådgivare och hemsidor (28 procent) är den vanligaste källan för information kring sparande och investeringsbeslut. Därefter kommer massmedia (25 procent) följt av familjen (12 procent). Kvinnor och de som är över 40 år tar oftare hjälp av bankerna jämfört med männen och de som är yngre.

Var hämtar du i första hand din information som ligger till grund för dina investeringsbelsut? Total Man Kvinna
Massmedia 25 % 34 % 16 %
Rådgivare på banken 18 % 12 % 22 %
Familj 12 % 8 % 16 %
Bankens hemsidor 10 % 9 % 11 %
Vänner och bekanta 7 % 6 % 7 %
På annat sätt 5 % 6 % 3 %
Sociala medier 3 % 3 % 3 %
Vet ej 5 % 4 % 6 %
Hämtar ingen information 16 % 16 % 16 %

Information om undersökningen:
I början av september intervjuades 1 000 svenskar i åldrarna 16 – 69 år av Länsförsäkringar. Undersökningen genomfördes genom en webbaserad enkät av PFM Research. Frågorna som ställdes: Har du ändrat ditt sparande med anledning av den senaste tidens finansoro? (aktier, bankkonto, aktiefonder, blandfonder, räntefonder, övrigt sparande). Har du någon form av börsrelaterat sparande, exempelvis aktier eller aktiefonder? Planerar du att inom den närmaste tiden förändra ditt sparande i aktier eller aktiefonder? Var hämtar du i första hand information som ligger till grund för dina investeringsbeslut/sparandebeslut? Har du behov av mer information?

Undersökningen i sin helhet finns som bifogad pdf.

För ytterligare information kontakta:
Elisabeth Hedmark, privatekonom, Länsförsäkringar, 073- 96 419 69
Länsförsäkringars pressjour, 08 – 588 418 50

Bokmärk och dela