Kraftig ökning av maskinskador på bilar

Sedan 2006 har Länsförsäkringars kostnader för maskinskador för personbilar ökat med cirka 75 procent och uppgick 2010 till nästan 80 miljoner kronor. Det framgår i en ny maskinskaderapport som Länsförsäkringar har tagit fram. Rapporten redovisar bland annat de vanligaste typerna av maskinskador som kunderna får ersättning för.

Hos Länsförsäkringar anmäldes totalt 10 328 maskinskador för personbilar under 2010. De vanligaste förekommande skadorna är skador på motorkomponenter. Nästan 40 procent av de anmälda maskinskadorna är just sådana skador. Knappt var femte (18 procent) av de anmälda maskinskadorna avser kyl- och värmesystem. Tretton procent av maskinskadorna drabbar bilens elektronik. Fel på växellådor uppgår till nio procent.

– Maskinskaderapporten är en del av Länsförsäkringars långsiktiga skadeförebyggande arbete och ska bidra till ökad trafiksäkerhet och säkrare fordon. Rapporten ger information om hur ofta maskinskador anmäls för olika bilmärken och visar även vilka typer av maskinskador som är vanliga hos olika fabrikat. Genom det som framkommer i rapporten och de åtgärder vi vidtar innebär det i slutänden sänkta skadekostnader, vilket kommer våra kunder tillgodo, säger Patricia Seidel Garpedal produktchef för motorförsäkring hos Länsförsäkringar AB.

Det skiljer mycket mellan olika bilmärken hur vanligt det är att maskinskador anmäls till Länsförsäkringar. Det styrs också av hur respektive bilmärkes garanti fungerar. Sju av tio bilar med de lägsta skadefrekvenserna är asiatiska. Toyota, Kia och Mitsubishi utmärker sig med de lägsta frekvenserna av maskinskador. Av de europeiska märkena är det Volvo och Mercedes som har de lägsta frekvenserna av anmälda maskinskador.

– Som marknadsledande inom bilförsäkring är det av intresse för oss att följa utvecklingen av maskinskador. Genom rapporten vill vi ge konsumentinformation. Men också påverka biltillverkarna att ta ett större ansvar för skador som uppstår, orsakade av dåliga eller felaktiga konstruktioner, säger Patricia Seidel Garpedal.

En maskinskada kostar i genomsnitt 16 000 kr, varav reservdelar står för cirka två tredjedelar av kostnaderna.

– Fördelningen mellan reservdels- och arbetskostnad varierar stort beroende på bilmärke. De tre asiatiska bilmärkena Daewoo, Nissan och Toyota har de lägsta reparationskostnaderna. De högsta reparationskostnaderna har Jaguar, Land Rover, Dodge och Porsche, säger Robert Visti ansvarig för Länsförsäkringars maskinskaderapport.

Fakta om maskinskaderapporten:
Maskinskaderapporten är en del av Länsförsäkringars långsiktiga arbete för trafiksäkerhet och säkrare fordon. Den bygger på en analys av de maskinskador som ersatts av Länsförsäkringars maskinskadeförsäkring. Rapporten redovisar bland annat de vanligaste skadorna och i vilken utsträckning maskinskador anmäls för respektive bilmärke.

För ytterligare information kontakta:

Robert Visti, ansvarig för Länsförsäkringars maskinskaderapport
Telefon: 08-588 414 23

Patricia Seidel Garpedal, produktchef för motorförsäkring hos Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 69

Länsförsäkringars pressjour
Telefon: 08 – 588 418 50

Bokmärk och dela