Allt fler krockar med vilda djur på vägarna

Dokument

wkr0005.pdf

Varje dag sker över ett hundratal viltolyckor i Sverige och antalet viltolyckor har ökat runt om i landet. 2 av 3 viltolyckor sker vid gryning och skymning när många djur är aktiva. Bara det senaste året har Länsförsäkringar hanterat över 6 300 anmälningar från personer som kört på ett vilt djur med bil, en ökning med 6 procent jämfört med samma period för ett år sedan. Det visar ny statistik från Länsförsäkringar. Rådjur är det djur som är inblandat i flest olyckor, följt av älg och vildsvin.

Varje år får Länsförsäkringar in cirka 6 000 anmälningar om skador orsakade av kollisioner mellan vilda djur och personbilar. De senaste två åren har nästan 12 400 skador anmälts och ersättningar på drygt 210 miljoner betalats ut för bland annat bilreparationer, ersättning för hyrbilar och personskador. Antalet viltolyckor i länsförsäkringsgruppen har ökat mest i Jämtland, Dalarna, västra Skåne och Värmland.

– Det är väldigt angeläget att försöka minska antalet viltolyckor på vägarna. Den vanligaste tiden på dygnet för viltolyckor är vid skymning och gryning. Det är då djuren är som mest aktiva och ofta då många är ute och kör på vägarna, till exempel på väg till eller från jobbet. Som bilförare bör du tänka på att sänka hastigheten och vara uppmärksam även på terrängen runt omkring vägen när du kör, säger Fredrik Valgren, motorskadechef Länsförsäkring Kronoberg.

Varje dag sker över ett hundratal viltolyckor i Sverige. Rådjur är det djur som är inblandat i flest olyckor följt av älg och vildsvin.

– För tio år sedan fanns det vildsvin bara på ett fåtal platser i landet. Nu ser vi att det är just viltolyckor med vildsvin som ökar mest, både mätt till antal och geografiskt sett, säger Fredrik Valgren.

Som bilist löper man störst risk* att kollidera med vilt i skogslänen i södra Sverige. Risken är allra störst i Kronoberg och Kalmar län, tätt följt av andra skogslän som Värmland och Jonköping.

– Det som är intressant är lyfta fram är att Jämtland, det län i Norrland där risken är störst för att en viltolycka inträffar, är sannolikheten för en viltolycka bara hälften så stor som i Kronoberg. Det är viktigt att man tar det försiktigt när man är ute och kör på vägarna, särskilt där viltstängsel börjar och slutar där mycket vilt väljer att passera, säger Fredrik Valgren.

Alla som kör på ett djur på vägarna måste larma polis genom att ringa SOS 112 och dessutom märka ut platsen för kollisionen. Att inte anmäla är straffbelagt med böter. Vissa vägsträckor är farligare än andra. Se var de farligaste vägsträckorna finns i din kommun eller i ditt län. Nytt för i år är en karttjänst där du kan ta reda på exakt var de vanligaste viltolyckorna sker på en viss körsträcka: www.viltolycka.se

Det finns mycket du kan göra för att förebygga en olycka:

· Anpassa farten efter väglag och sikt
· Glöm inte bilbältet
· Håll inte bara uppsikt på vägen utan även på terrängen bredvid
· Var särskilt uppmärksam vid skymning, gryning och tiden däremellan
· Tänk på många djur är flockdjur – finns det en kan det finnas fler
· Kom ihåg att vilda djur även finns i tätorter
· Ta hjälp av varningsskyltar – de finns till för att varna dig

Så här gör du om råkar ut för en viltolycka:

· Varna andra trafikanter genom att använda varningstriangeln
· Ta hand om skadade personer
· Larma polis och räddningstjänst via SOS 112
· Lämna tydlig vägbeskrivning när du larmar, exempelvis genom informationen i din GPS
· Markera olycksplatsen så att jägare som söker djuret hittar rätt

Mellan den 26 september och 2 oktober pågår en kampanj i hela landet för att minska antalet viltolyckor. Länsförsäkringar ingår som en av 13 organisationer i Nationella Viltolycksrådet (NVR). Rådet har regeringens uppdrag att skapa viltförebyggande åtgärder samt sprida kunskap och information om trafikolyckor med vilt. För ytterligare information om kampanjen och samarbetet gå in på www.viltolycka.se (http://www.viltolycka.se/).

* De geografiska skillnaderna bygger på det totala antalet polisrapporterade olyckor och det antal personbilar och länets genomsnittliga körsträcka i respektive län. Källa: Polismyndigheten T-RAR och Trafikanalys.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Fredrik Valgren, motorskadechef Länsförsäkring Kronoberg
Telefon: 0470-72 00 05 eller 070-229 20 05
E-post: fredrik.valgren@LFkronoberg.se

Länsförsäkringars pressjour: 08 – 588 418 50

Bokmärk och dela