Länsförsäkringar Liv gör förändringar i liv- och pensionserbjudandet

Från och med den 6 september är det inte längre möjligt att starta ett nytt sparande med traditionell förvaltning i Länsförsäkringar Liv. Befintliga kunder i Länsförsäkringar Liv med traditionell förvaltning kan fortsätta spara som tidigare med samma villkor. I samband med detta är avsikten att sälja fondförsäkringsbolaget Fondliv, idag helägt av Länsförsäkringar Liv, till Länsförsäkringar AB. Detta görs för att öka möjligheterna för Länsförsäkringar Livs kunder att få en högre avkastning på sitt sparande.

– Våra kunder har haft tillgång till fyra olika sparformer; traditionell förvaltning, Försäkrad Pension, Nya Världen och fondförvaltning. Under de senaste åren har vi sett hur allt fler väljer fondförvaltning istället för traditionell förvaltning, vilket ligger helt i linje med hur vi utvecklat vårt erbjudande, säger Jörgen Svensson, vd för Länsförsäkringar Liv och tillägger:

– Länsförsäkringars traditionella livförsäkring har gett god avkastning över tid, men nu när marknadsräntorna ligger på rekordlåga nivåer måste vi anpassa våra tillgångar så att vi alltid kan uppfylla våra utlovade garantier.

Länsförsäkringar Liv har också för avsikt att sälja fondförsäkringsbolaget Fondliv till Länsförsäkringar AB.

– Genom att sälja fondförsäkringsbolaget får vi en högre flexibilitet i vår kapitalförvaltning, vilket ökar tryggheten för kunderna och förbättrar möjligheten till en högre avkastning. Försäljningsprocessen kommer att genomföras mycket noggrant. Värderingen görs i två oberoende processer; en av säljaren och en av köparen. Dessutom görs en fairness opinion som beställs av Försäkringstagarföreningen, säger Karl-Olof Hammarkvist, styrelseordförande i Länsförsäkringar Liv.

– Kunder som idag sparar i fondförsäkring eller i alternativen Försäkrad Pension och Nya Världen, berörs inte heller av förändringarna utan kan också fortsätta att spara precis som tidigare. Våra livförsäkringskunder kan se fram emot att vi fortsätter att utveckla nya och moderna sparformer, både med och utan garantiinslag, avslutar Jörgen Svensson.

 

För ytterligare information kontakta gärna:

Karl-Olof Hammarkvist, styrelseordförande Länsförsäkringar Liv
Telefon: 08-588 418 50

Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv
Telefon: 08-588 418 50

Tina Kardum Funnemark, pressansvarig Länsförsäkringar Liv
Telefon: 08-588 418 04

Bokmärk och dela