Åskvarning i stora delar av landet – så skyddar du dig mot åskan

SMHI varnar idag för åska i stora delar av landet. Varje år får Länsförsäkringar in drygt 3 000 anmälningar om skador i bostäder orsakade av åska och blixtnedslag. De senaste tre åren har drygt 10 000 åskskador anmälts i Länsförsäkringar och ersättningar på totalt över 100 miljoner kronor har betalats ut. En tredjedel av åskskadorna sker under juli månad. Vanligast är att åskan orsakar elfel. Med några enkla åtgärder går det att minska risken för skador.

Åskväder är vanligast under sommarhalvåret och uppstår främst under eftermiddagen. Statistik från SMHI visar även att det är vanligare med åska i inlandet. Åska kan orsaka skador på elkablar, elektronik som bärbar och fast telefon, dator, modem, tv och digitalbox, på vitvaror som kyl och frys och på själva byggnaden om det börjar brinna.

– Om blixten slår ner kan det också bli skador som upptäcks långt senare, när man till exempel slår på elen för att börja värma upp huset framåt hösten. Då kan det visa sig att till exempel isolering på kablar är skadad vilket kan orsaka allvarliga elfel och bränder, säger Hans Frank, skadeexpert Länsförsäkringar Skåne.

Det är enkelt att förebygga många av de skador som åskan kan leda till. Det som orsakar de flesta skadorna är så kallade inledningsskador. Kraften från blixten leds in i byggnaden genom det befintliga ledningsnätet. För att undvika att det händer kan man installera ett fast monterat åsköverspänningsskydd för el, telefon och eventuellt kabeltv.

– Om huset inte är skyddat med åsköverspänningsskydd så se till att dra ur sladden ur vägguttaget på telefon, tv, dator och annan elektronisk utrustning när de inte används. Då hindrar man åtminstone att ett eventuellt blixtnedslag skadar dessa saker, säger Hans Frank.

Förebygg åskskador så här:

· Installera åsköverspänningsskydd mot så kallade inledningsskador
· Se till att ha en fungerande jordfelsbrytare
· Se till att ha fungerande brandvarnare och brandsläckare
· Dra ur sladdar på elektroniska saker som dator, tv, modem och telefon
· Använd aldrig lampor, kontakter, sladdar eller elektriska apparater som verkar skadade, luktar eller låter konstigt

Antal anmälda åskskador och ersättningar år 2008-2010 totalt i Länsförsäkringar:

Skadeår Antal anmälda skador Skadekostnad
2008 3 021 34 793 461
2009 3 697 39 344 102
2010 3 352 30 620 314
Totalt 10 070 104 757 877

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hans Frank, skadeexpert Länsförsäkringar Skåne, 076-77 380 05
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Bokmärk och dela