Länsförsäkringar ändrar räntor för bolån och sparkonto

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntan med bindningstid 3 månader och 1 år och ändrar också räntan för några sparkonton. Ändringen gäller från och med 3 juni 2011.

 

Här visas de aktuella utlåningsräntorna, efter ändring, för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Bindningstid                                            Ny ränta                             Förändring

3 månader                                                  3,99 %                                + 0,06 %

1 år                                                            4,10 %                                + 0,04 %

2 år                                                            4,30 %                                Oförändrad

3 år                                                            4,76 %                                Oförändrad

4 år                                                            5,10 %                                Oförändrad

5 år                                                            5,30 %                                Oförändrad

7 år                                                            5,55 %                                Oförändrad

10 år                                                          5,72 %                                Oförändrad

 

Här visas de aktuella inlåningsräntorna, efter ändring, för fastränte- och skogskonton, för privatpersoner och företag:

Sparkonto                                                Ny ränta                             Förändring

Fasträntekonto 3 månader                          2,85 %                                + 0,05 %

Fasträntekonto 1 år                                    3,25 %                                + 0,05 %

Fasträntekonto 2 år                                    3,75 %                                Oförändrad

Fasträntekonto 5 år                                    4,55 %                                Oförändrad

Skogskonto                                               2,95 %                                + 0,05 %

Skogskadekonto                                        2,95 %                                + 0,05 %

Skogskonto storm                                      2,95 %                                + 0,05 %

Skogsskadekonto storm                             2,95 %                                + 0,05 %

 

För ytterligare information kontakta:

Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Bank, 073-96 412 51
Göran Laurén, vd Länsförsäkringar Hypotek, 073-96 410 73
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50 

 

 

Bokmärk och dela