Unik skogsförsäkring skyddar mot granbarkborre- och älgskador

Länsförsäkringar lanserar en helt ny skogsförsäkring som ersätter skador orsakade av bland annat granbarkborre och älg. Det är den första försäkringen i sitt slag och är särskilt anpassad för den som har en mindre skogsfastighet, vilket är åtta av tio skogsägare. Samtidigt finns grundskydden kvar mot brand, storm och snöbrott.

Utöver brand och stormar kan skogsägaren drabbas av två betydande skadeproblem – granbarkborren och älgen. I samband med stormskador orsakar granbarkborren stor skada; efter stormarna Gudrun och Per har ungefär 4 till 6 miljoner kubikmeter gran avverkats på grund av denna insekt. I fjol skadade granbarkborren skog värd 250 miljoner kronor.

Ungefär åtta av tio skogsägare äger upp till 75 hektar skog och har möjlighet att köpa den nya skogsförsäkringen . Drygt en tredjedel av Sveriges skogsfastigheter ägs av personer som inte bor på fastigheten. De är så kallade utbor, och bor i en annan kommun än där fastigheten finns.

– Det är framförallt ägare av små fastigheter som har svårt att skydda sig mot angrepp av granbarkborre och älg, och om de råkar ut för ett angrepp så slår det hårt mot ekonomin, konstaterar Fredrik Daveby, vd på Länsförsäkring Kronoberg. Att hitta angripna träd och plockhugga dem är dyrt och virkesförlusterna kan bli stora. Dessutom får man luckor i bestånden.

Älgarna och rådjuren har gjort det nästan omöjligt att plantera tall, även om tall skulle vara det bästa trädslaget beroende på vad man har för markförhållanden och framtida stormrisk. Älgarna förstör den unga tallskogen genom att bryta av grenar för att komma åt skotten.

– Viltskador är mycket svåra att undvika, speciellt för ägare av små fastigheter utan möjlighet att påverka viltstammarna, fortsätter Fredrik Daveby. Det finns illasmakande skyddsmedel som kan användas för att skydda plantskog, men man ska veta att det inte alltid räcker till. Om man är tveksam inför en plantering eller röjning är det alltid bra att rådgöra med Skogsstyrelsen.  

Det är också mycket svårt att undvika skador av granbarkborre på kort sikt. Därför är det viktigt att minska angreppen genom att skadade granar avverkas och transporteras ut från skogen.

Idag har 30 procent av landets skogsägare en försäkring som täcker brandskador och cirka 50 procent en försäkring som täcker både brand och stormskador. Den nya försäkringen Skogsförsäkring Max ersätter – utöver brand, storm och snöbrott – skador orsakade av vilt, granbarkborre och svampen gremeniella.

– Flertalet av dem som drabbades av stormarna Gudrun och Per var våra kunder och vi lärde oss mycket av dessa naturkatastrofer. Dessutom såg vi ju hur följdskadorna av granbarkborren ställde till ytterligare problem. Därför var det naturligt för oss att ta fram den här nya försäkringen, säger Fredrik Daveby.

Priset bestäms av varje länsförsäkringsbolag, där priset varierar med skogstillståndet och risken för skador. Län med höga virkesförråd per hektar får oftast ett högre pris än län med lägre virkesförråd per hektar.

– Skaderegleringen sker alltid av det länsförsäkringsbolag där man har sin skogsförsäkring, vilket är en stor fördel för skogsägaren, avslutar Fredrik Daveby. Vi är snabbt på plats och är experter på de lokala förhållandena i området.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik Daveby, vd Länsförsäkring Kronoberg, 070-271 00 52
Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50

Bokmärk och dela