Länsförsäkringars Miljöstipendium till Göteborgs Stad

Dokument

wkr0005.pdf

Länsförsäkringar har beslutat att ge Tommy Perssons Miljöstipendium för år 2011 till Göteborgs Stads Stadsbyggnadskontor. Prissumman är 100 000 kronor och delades ut i förmiddags på Liseberg i samband med Länsförsäkringar ABs årsstämma.

 

 

Länsförsäkringar framhåller i sin motivering att Göteborg har varit föregångare i att analysera riskerna av klimatförändringens effekter och åtgärder för att anpassa sig till dem. Klimatförändringen förvärrar riskerna för ökad nederbörd och en högre havsvattennivå som leder till översvämning och hot mot dricksvattentäkten för Göteborgsregionen.

I det arbetet anser Länsförsäkringar att Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har hittat nya vägar för att väcka insikt och en konstruktiv hantering av risker som ligger långt fram i tiden. Göteborg har haft modet och uthålligheten i att hämta in, diskutera och tillämpa nya kunskaper för att öka säkerheten, även om det gör planering av byggnader och anläggningar svårare och dyrare, betonas i motiveringen.

– Minskade risker för översvämning i det nya klimatet är en fråga som är av mycket stor vikt för alla oss som bor, verkar och vill investera i Göteborg. Det är därför som Göteborg Stads initiativ belönas med Tommy Perssons Miljöstipendium, säger Ingemar Larsson, vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

Ulf Moback, tillförordnad översiktsplanechef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg tog emot priset idag på Lisebergsteatern på Liseberg i Göteborg. Stipendiet delades ut av Lars-Eric Åström, styrelseordförande Länsförsäkringar AB och Ingemar Larsson, vd i Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Från Göteborgs Stad deltog också Kjell Björkqvist, 1:e vice ordförande i Stadsbyggnadsnämnden och vice stadsbyggnadsdirektör Anna Bertilsson.

Stipendiet har namn efter Tommy Persson, tidigare vd i Länsförsäkringar AB och med stort miljöintresse och initiativtagare till stipendiet i samband med sin avgång 2008. Inriktningen är att belöna initiativ som är relevanta med hänsyn till försäkringsbranschens ansvar i miljöarbetet.

 

För ytterligare information, kontakta gärna:

Ingemar Larsson, vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän

Telefon: 070-575 75 71

Tommy Persson, initiativtagare till Länsförsäkringars Miljöstipendium och tidigare vd i Länsförsäkringar AB

Telefon: 073-964 17 90

Ulf Moback, tillförordnad översiktsplanechef på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg

Telefon: 0707-611 674

Bokmärk och dela