Länsförsäkringar samlade in 1 350 ton farligt avfall från 7 633 lantbruk

Under 2010 återvanns drygt 1 350 ton farligt avfall och 7 850 ton skrot från totalt 7 633 jordbruk- och landsbygdsfastigheter. Det innebär en besparing av lika mycket koldioxidutsläpp som sker vid uppvärmning av drygt 4 000 småhus under ett år. Insamlingen sker tack vare Länsförsäkringars återvinningsförsäkring som ingår som en del i lantbrukarens försäkringsskydd.

Återvinningsförsäkringen lanserades 2007 och var den första i sitt slag i världen. Den ingår i samtliga grundförsäkringar för lantbrukskunder och kunder med hästverksamhet. Kunden får skrot, miljöfarligt avfall och mediciner borttransporterat från fastigheten en gång om året.

– Avfallet är en resurs som skapar en stor miljönytta. Återvinningen bidrar till att samhället inte behöver använda orörda tillgångar av malm, skog och ny olja mer än nödvändigt, säger Kent Larsson, ansvarig vid Länsförsäkringar.

Om årets insamlade skrot och farliga avfall inte återvunnits utan framställts av nya råvaror skulle koldioxidutsläppen öka med 6 740 ton. Det motsvarar utsläppen från uppvärmningen av drygt 4 000 svenska småhus ett normalår. Oljan som samlades in under året motsvarar 5 200 fyllda oljefat.

– Förutom att vi alla får en renare miljö kan de stora mängderna avfall återvinnas för en ny vända i kretsloppet. Dessutom kan stora mängder kemikalier oskadliggöras med säkra och miljöriktiga metoder. På så sätt minskar risken för att farliga ämnen läcker ut i naturen, fortsätter Kent Larsson.

Skrot och spilloljor dominerar insamlingen. Stora mängder blybatterier, bekämpningsmedel, färgavfall och oljefilter har också samlats in.

– Allt som kan återvinnas förädlas till råvaror och kan användas till nya produkter. Järn och metaller kan i princip återvinnas hur många gånger som helst. Spillolja förädlas till nya basoljeprodukter. Det som inte kan återvinnas oskadliggörs med miljöriktiga metoder, avslutar Kent Larsson.

Hämtningarna av skrot och avfall utförs av Håll Sverige Rent och Stena Recycling på uppdrag av Länsförsäkringar.

Insamling per länsförsäkringsbolag 2010. Farligt avfall är bekämpningsmedel, spillolja, oljefilter, lysrör och färgavfall.

Länsförsäkringsbolag Skrot, ton Farligt avfall, ton Antal hämtningar
Dalarna 260 49,8 246
Älvsborg 386 67,6 409
Gävleborg 132 22,8 140
Göinge 73 21,3 95
Göteborg 132 17,4 125
Halland 665 101,5 716
Jämtland 187 32,6 195
Jönköping 229 48 259
Kalmar 207 76,8 317
Kronoberg 299 61 356
Skaraborg 169 47,7 230
Stockholm 282 47 281
Södermanland 300 78,5 356
Uppsala 200 73,3 290
Värmland 180 30,8 182
Kristianstad 95 30,2 130
Västernorrland 85 21,4 107
Bergslagen 1 015 181,7 1 262
Östgöta 185 57,9 255
Gotland 1 005 167 1 042
Skåne 412 132 640
Totalt 6 496 1 357 7 633

För ytterligare information kontakta:

Kent Larsson, ansvarig för återvinningsförsäkringen, Länsförsäkringar, 073-96 413 07
Lars Alm, marknadschef Håll Sverige Rent, 070-723 72 49
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela