Länsförsäkringar och vår syn på HBT-frågor

Vi tycker att allas rättigheter och möjligheter att leva sitt liv, på sina egna villkor, måste få total acceptans. Det är inte ovanligt att HBT-personer utsätts för trakasserier och våld och det tycker vi är helt oacceptabelt. Därför påbörjar vi nu ett arbete med att lära oss mer om vad HBT-personer utsätts för och vad vi kan göra för att få till attitydförändringar. Vi vill också lära oss mer så att vi inte missuppfattas vara något vi inte är. Vi ser olikheter som en tillgång.

Länsförsäkringars mål och vision är att skapa trygghet för människor, både ekonomisk och i vardagen genom att till exempel minska risken för skador. Vi finns nära våra kunder och gör vad vi kan för att sätta oss in i och förstå deras vardag. Därför känns det väldigt främmande för oss när vi uppfattas vara homofober eller som att vi behandlar människor olika.

För oss är det en självklarhet att behandla människor lika oavsett vilken sexuell läggning de har. Det finns inskrivet i vår personalpolicy att alla har samma rättigheter och vi har samma förhållningssätt i kontakt med våra kunder. Dessutom har våra medarbetare ett aktivt ansvar att ta avstånd från alla kränkande handlingar när de upptäcker sådana.

/ Christer Baldhagen, Kommunikationsdirektör, Länsförsäkringar AB

Bokmärk och dela