Länsförsäkringar Banks årsredovisning 2010 finns tillgänglig på hemsidan

Dokument

PDF

Från och med idag, fredagen den 1 april 2011, finns Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks årsredovisningar 2010 tillgängliga på Länsförsäkringar Banks och Länsförsäkringar Hypoteks webbplatser:

Finansiellt Bank

respektive

Finansiellt Hypotek

För ytterligare information kontakta:

Anna-Lena Löfvenberg, Investor Relations Manager, Länsförsäkringar Bank AB
Telefon: 08-588 415 16
 

Länsförsäkringsgruppen består av 24 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Bokmärk och dela