Risk för husskador när snö och is smälter

Bilder

Susanne Fagerberg

Dokument

wkr0007.pdf

 

I större delen av Sverige är vintern fortfarande ett faktum och på många platser ligger mer snö än vad det brukar göra vid den här tiden på året. Så snart snön börjar smälta ökar risken för skador på grund av snösmältning. Som villa- och fritidshusägare bör man vara uppmärksam och göra det som går för att undvika översvämning.

När snö och is börjar smälta finns stor risk att smältvatten tar sig in i huset istället för att rinna bort i avloppsbrunnar, hängrännor och stuprör. En vanlig villa- eller fritidshusförsäkring gäller om vatten rinner in genom fönster, dörrar eller ventiler. De senaste tre åren har 3 000 översvämningsskador anmälts till Länsförsäkringar varav 1 900 under 2010.

– För att undvika översvämning bör man som husägare se till att avloppsbrunnar i källaringångar och på garagenedfarter inte är igensatta av skräp eller is. Här kan man behöva hacka bort is eller rensa bort skräp. På platta eller lågt sluttande tak kan stora mängder snö exempelvis bilda en sjö på taket om stuprör eller takbrunnar är igensatta av snö och is, säger Susanne Fagerberg, skadechef på Länsförsäkringar Uppsala.

Snön kan också ställa till det genom att blåsa in och smälta på ställen som inte tål fukt, till exempel på vindar. Det kan bli mycket snö och den bör tas bort innan den smälter för att undvika fuktskador. Den här typen av skador ersätts inte av en villa- eller fritidshusförsäkring om det beror på bristande underhåll från husägarens sida. Detsamma gäller skador som orsakas av att vatten tränger in i husgrunden. Det är viktigt att se till att det finns en bra dränering.

– För att undvika att vatten tar sig in genom sprickor i husgrunden är det viktigt att husägare någon gång varje år tittar till husgrunden och tätar eventuella sprickor så att vatten inte kan läcka in, fortsätter Susanne Fagerberg. Om det ändå tränger in vatten kan man minska skadorna genom att vidta några snabba åtgärder.

Råd till husägare för att undvika skador orsakade av smältande snö och is

· Inför snösmältningen, skotta bort så mycket snö som möjligt från marken närmast huset så minskar du risken för fuktskador i grund och källare.
· Ha uppsikt på taken. Kontrollera att smältvatten har fri väg och att stuprör inte är igensatta.
· Se till att avloppsbrunnar vid källaringångar och garagenedfarter inte är igensatta av skräp, is eller snö.
· Se till att vatten lätt kan ta sig till avloppsbrunnarna.
· Rensa hängrännor och stuprör.

Omedelbara åtgärder om risken är stor för översvämning eller om skadan redan skett:

· Om vattnet kommer via markytan, gräv ett enkelt mindre dike. Bygg upp enkla hinder av till exempel sandsäckar, brädor eller murblock eller vad som finns till hands.
· Täta öppningar och otätheter mot inkommande vatten.
· Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt och låt det torka.
· Om vattnet kommer via avloppet, täta golvbrunnarna. Det kan gå bra med en filt eller handduk och en tyngd ovanpå för att hålla kvar filten eller handduken i brunnen.
· Kontakta försäkringsbolaget för insatser med avfuktare eller bara råd och för registrering av skadan. Kontakta Räddningstjänsten om läget blir för besvärligt.
· Undvik att placera saker direkt på golvet i utrymmen som till exempel källare eller garage där risken för översvämningsskador är stor.
· Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna.

Antal anmälda skador till Länsförsäkringar på grund av översvämning

År Antal
2008 359
2009 790
2010 1907
Totalt 3 056

För mer information, kontakta gärna:
Susanne Fagerberg, skadechef Länsförsäkringar Uppsala
Telenon: 018 – 68 56 89, 070 – 609 56 89

Länsförsäkringars pressjour
08-588 418 50

Bokmärk och dela