Länsförsäkringar först i Sverige med att erbjuda landsspärr på bankkort*

Dokument

wkr0005.pdf

Ungefär en tredjedel av den vuxna befolkningen oroar sig för att drabbas av kortbedrägerier konstaterar Finansinspektionen i en undersökning. Länsförsäkringar är nu först i Sverige med att införa en ny funktion där bankkunder själva på ett enkelt sätt kan begränsa vilka länder som kortet får användas i och på så vis undvika kortbedrägerier.

Länsförsäkringar inför en ny funktion som innebär att bankkunder kan spärra sitt bank-, betal- och kreditkort för användning i olika länder och välja ut vilka länder kortet ska kunna användas i. Möjligheten att välja land och inte bara i vilken världsdel som kortet ska användas är Länsförsäkringar först i Sverige med att kunna erbjuda.

– Genom landsspärren ökar vi tryggheten för kunderna när de använder sitt bankkort. Kunden kan genom den nya funktionen själv på ett enkelt sätt gå in och välja vilket land eller region som ska vara öppen respektive stängd vid varje köptillfälle. Vi rekommenderar kunden att aktivera spärren och vid utlandsresa öppna upp för kortköp i de länder som kommer att besökas, säger Bengt Clemedtson, produkt- och affärschef på Länsförsäkringar Bank och tillägger:

– Att kunna begränsa i vilka länder bankkortet får användas i är ett viktigt led i det arbete vi gör för att motverka kortbedrägerier. Vi arbetar löpande med att minimera riskerna. Inte minst är detta viktigt för att undvika att våra kunder råkar ut för såväl ekonomiska som känslomässiga obehag som ett kortbedrägeri kan innebära.

Några av de åtgärder som genomförs för att motverka kortbedrägerier och skapa trygghet för kunderna är:

· Övervakning av korttransaktioner dygnet runt
· Möjlighet att ha olika beloppsbegränsningar på kortet
· Möjlighet att spärra kortet för viss användning, exempelvis för spel
· Automatiska beloppsspärrar och spärrar för internetköp för kunder under 18 år
· Leverans av pinkod via internetbanken
· Branschstandarden Säkra kortköp (Verified by VISA samt MasterCard SecureCode) på alla bank-, betal- och kreditkort.

Mer information om säkra kortköp utomlands

Vid så kallad ”skimming” kopieras kortets magnetremsa. Det förekommer både i Sverige och utomlands och sker bland annat i uttagsautomater, butiker och på bensinmackar. De kortbedrägerier som uppmärksammas sker framför allt i länder som ännu inte infört chip, till exempel USA, Mexico och Sydafrika men även på vissa håll i Europa. Landsspärren aktiveras enkelt av kunden genom att logga in i internetbanken.

* Landsspärrfunktionen finns tillgänglig på samtliga Länsförsäkringars kort, det vill säga bank-, betal- och kreditkort.

För ytterligare information kontakta:

Bengt Clemedtson, produkt- och affärschef på Länsförsäkringar Bank

Telefon: 073-96 409 48
E-post: bengt.clemedtson@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour: 08-588 418 50

Bokmärk och dela