12 miljoner till forskning för tryggt boende

Under 2011 delar Länsförsäkringar genom sin forskningsfond ut 12 miljoner kronor till ett antal forskare inom området tryggt boende. Forskningen ska bidra till trygghet i och omkring bostaden.

– Liksom förra året prioriterar vi områden som ökar säkerheten i ägandet och boendet, säger Torbjörn Olsson, forskningschef på Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. I ett tryggt boende ryms allt från boendets ekonomi i olika skeden av livet till tekniska frågor och trygghet i boendemiljön.

Forskningsfonden är en del av Länsförsäkringars engagemang i det lokala samhället. Idag deltar Länsförsäkringar till exempel i grannsamverkan och aktiviteter för att få bort gatuvåldet, liksom åtgärder för att öka barn och ungdomars säkerhet i trafiken.

– Med forskningsfonden lägger vi till den vetenskapliga aspekten till fortsatta konkreta förbättringar i vår närmiljö, förklarar Torbjörn Olsson.

Förra året gick drygt åtta miljoner till tio olika projekt vid universitet och högskolor över hela landet från Karlskrona till Luleå. Tidigare bidrag har bland annat gått till forskning inom trafiksäkerhet, brottsbekämpning och klimatfrågor. Exempelvis har forskning kring whiplashskador nyttjats för att bättre kunna ställa diagnoser liksom forskning om framtidens översvämningsrisker varit till nytta i kartläggningen av klimatförändringens konsekvenser

Läs mer och ansök på lansforsakringar.se/forskning.

För ytterligare information kontakta:
Björn Sundell, ordförande Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, 070-51 605 75

Torbjörn Olsson, forskningschef Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond, 073-96 417 15
E-post: torbjorn.olsson@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Bokmärk och dela