Inbjudan till pressmöte: Senaste forskningsresultatet för översvämningsrisker kring Vänern och Göta älv – ökat samarbete krävs för att förebygga skador

Den 27 januari anordnas ett pressmöte i samband med konferensen ”Planera för vatten i ett förändrat klimat” i Karlstad. Under pressmötet kommer resultatet för den fördjupade studien av översvämningsriskerna kring Vänern och längs Göta älv att presenteras.

Västsverige är det område i landet som är mest utsatt för klimatrelaterade skador så som översvämningar, skred och ras. Och med stor sannolikhet kommer situationen att förvärras i ett förändrat klimat.

För att öka kunskapen kring förutsättningarna och diskutera förebyggande åtgärder, inleddes under 2009 ett samarbete mellan de fyra länsförsäkringsbolagen i Värmland, Göteborg och Bohuslän, Skaraborg respektive Älvsborg, Länsstyrelsen Värmland och Länsstyrelsen Västra Götaland samt Centrum för klimat och säkerhet vid Karlstads universitet. På den gemensamma konferensen i Vänersborg 2010 initierades en förstudie kring ökad avvattning av Vänern. Uppdraget gick till SMHI.

Resultatet av studien presenteras under konferensen ”Planera för vatten i ett förändrat klimat” i Karlstad den 26-27 januari. Under konferensens andra dag anordnas ett pressmöte där resultatet av studien redogörs i korthet samt där det ges möjlighet att träffa arrangörerna.

Under pressmötet kommer följande att presenteras:

–         Inledning och bakgrund till vikten av klimatanpassning
Magnus Johansson, biträdande föreståndare Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads universitet.

–         Varför samverka i klimatanpassningsfrågor?
Ulf Eriksson, vd Länsförsäkringar Värmland och Ingemar Larsson, vd Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän.

–         Resultatet av SMHI:s fördjupade studie om framtida översvämningsrisker kring Vänern och Göta Älv,  professor Sten Bergström, SMHI.

–         Behovet av samordning och samverkan – Länsstyrelsens roll. Lennart Olofsson, säkerhetsdirektör Länsstyrelsen Västra Götaland och Leif Gustafsson, beredskapsdirektör Länsstyrelsen Värmland.

Tid:                27 januari, klockan 9.30
Plats:             Karlstad Congress and Culture Centre, Sven-Ingvarssalen, Tage Erlandergatan 10, Karlstad

Möjligheter till intervjuer, frågor och fotografering ges under pressmötet. För dig som inte har möjlighet att delta men ändå vill få en kommentar, hör av dig så bistår vi med att ordna telefonintervjuer. Det finns också möjlighet att delta på konferensen.

För mer information och anmälan till pressmöte och konferens, kontakta gärna:
Tove Rasmussen, presskontakt på Länsförsäkringar
E-post: tove.rasmussen@lansforsakringar.se
Telefon: 0708-788 013

Läs mer om konferensen och programmet i övrigt här: www.kau.se/klimat-och-sakerhet

Bokmärk och dela