Fonder populäraste sparformen till barnen

 

Föräldrar sparar allt mer till sina barn. Sedan 2005 har det genomsnittliga sparbeloppet per barn ökat med nästan 20 procent. Fondsparandet är den mest populära sparformen till barnen. Men fortfarande sparar knappt vart femte hushåll inte alls till sina barn. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

De föräldrar som sparar till barnen sätter i genomsnitt undan 490 kronor per barn och månad, vilket är en ökning med nästan 20 procent sedan 2005. Andelen som uppger att de inte sparar alls till barnen är något färre 2010 jämfört med tidigare år. Det är alltså något fler föräldrar som börjat spara till sina barn.

– Hushållen har generellt fått mer pengar över, mycket tack vare skattelättnader vilket också kan förklara att de sparar mer. Våra siffror visar att även barnen fått del av det. Det är positivt eftersom det är viktigt att barnen har en ekonomisk grundplåt exempelvis när de flyttar hemifrån. Det ger dem en större valfrihet, både för att kunna studera och köpa bostad i framtiden, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Hur stort sparbelopp som föräldrar sätter av till sina barn beror till stor del på hur många syskon som finns. Undersökningen visar att sparandet per barn minskar ju fler syskon som finns. Ensambarn får i snitt 555 kr per månad, i familjer med 2 barn får syskonen 491 kr per månad vardera och i familjer med tre barn 382 kr per månad vardera.

Fondsparandet är den klart populäraste sparformen till barnen. 59 procent av sparandet till barnen sker i fonder. Sparande på bankkonto hamnar på andra plats med 44 procent. En mindre andel väljer att spara i aktier till barnen, 7 procent.

– ­­­Att spara i fonder till barn är ett bra val eftersom pengarna ofta ska sparas under många år. Det ökar möjligheten till bättre avkastning på barnens pengar. Men för att minska risken att värdet i fonderna minskar dramatiskt strax innan stora uttag ska göras är det klokt att flytta över en del pengar till bankkonto stegvis under ett par år, påpekar Elisabeth Hedmark.

Valet av sparform till barnen styrs bland annat av vilken inkomst hushållet har. Fonder och aktier är vanligare i hushåll med lite högre inkomster medan bankkonto är vanligare i hushåll med lite lägre inkomster.

Det är skillnader i sparbelopp beroende på var man bor i landet. I topp ligger Stockholms län med 549 kronor per månad. Minst sparas det i Västernorrlands län, där ligger snittet på 340 kr per månad och barn. I samtliga län utom i Kalmar län har sparandet till barnen ökat sedan 2005.

Läs mer om hela undersökningen och analys i bifogad rapport.

Om undersökningen:

Under perioden 20 september till 22 oktober 2010 har 2 779 slumpmässigt utvalda svenskar med barn under 18 år telefonintervjuats om sitt sparande till barnen. Intervjuerna har genomförts av PFM Research Sverige AB på uppdrag av Länsförsäkringar. Bakgrundfrågor för undersökningen är inkomst, kön, ålder och antal hemmavarande barn. Undersökningen finns också nedbruten på län.

Frågor som ställdes:

Hur många barn finns det i hushållet som är 18 år eller yngre?
Hur mycket pengar sparas totalt till detta/dessa barn per månad?

För ytterligare information, kontakta gärna:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
Telefon 073-964 19 69

Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50

Bokmärk och dela