Länsförsäkringar ersätter merkostnader för hemresa från översvämningsområdena i Australien

Utrikesdepartementet uppmanar de svenskar som befinner sig i de drabbade områdena i Australien att lämna dem och att man inte heller reser in i områdena. Den vanliga hemförsäkringens reseskydd ersätter merkostnader för hemresa för de kunder som är på resa och som måste avbryta sin resa på grund av det som inträffat.

Mer information finns att läsa på Utrikesdepartementets hemsida:

http://www.regeringen.se/sb/d/1475

För ytterligare information, kontakta gärna:

Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50

Bokmärk och dela