Rörlig ränta vanligast bland dem med störst bolån

En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att de som har de största bolånen är de som i högst utsträckning har rörlig ränta på hela lånet. Och en av fyra med bolån har helt rörliga räntor. De med de största rörliga bolånen är mycket sårbara när räntorna går upp, menar Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark.

Länsförsäkringar har frågat 4 170 svenskar om deras bolån, räntor och syn på amorteringar. Undersökningen visar att hushåll med bolån i genomsnitt har 1 494 631 kronor i lån. 68 procent av bolåntagarna har lån på upp till 2 miljoner kronor och bara 4 procent har lån över 3,1 miljoner kronor.

En fjärdedel av bolåntagarna har rörlig ränta på hela lånet. De med stora bolån, över 2 miljoner kronor, har i högre utsträckning än de med lägre lån helt rörlig ränta på sina bolån.

– De som har höga lån i förhållande till inkomst, och dessutom stor andel rörlig ränta, är mycket sårbara nu när räntorna stiger. Väljer man rörliga räntor måste man ta höjd för en mer normal nivå på räntan och se till att amortera på lånet och spara för tuffare tider, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Störst bolån har de som är mellan 25 och 39 år och har hushållsinkomster över 50 000 kronor per månad. De har nära dubbelt så stora bolån som genomsnittet, 2 953 000 kronor, och en tredjedel i den här gruppen har helt rörliga räntor på sina lån.

Undersökningen visar också att 45 procent av bolåntagarna ser amorteringen som ett sparande medan 41 procent ser amorteringen som en boendekostnad. 14 procent uppger att de inte amorterar alls, och andelen som inte amorterar är högre bland dem som bor i bostadsrätt.

– Den som har lån på mer än 70 procent av marknadsvärdet bör absolut amortera. Amorteringen är ett sparande och det bör man se till att skaffa sig utrymme för i sin ekonomi, säger Elisabeth Hedmark.

Det finns också regionala skillnader när det gäller storlek på lån, hur stor del rörliga räntor bolåntagarna har och hur de ser på amorteringar.

Läs mer i bifogad rapport.

Räkneexempel:

Så förändras räntan: Exempel på hur mycket räntekostnaderna ökar per månad för bolån efter skatteavdrag, vid olika ökningar av räntan. Rekommenderat sparande:Har man 100 % rörliga bolån är det bra att spara mellanskillnaden mellan dagens ränta och minst en ränta på 6 %.
Ränteökning i %  0,25 0,5 1,0 2,0  3,0
Bolån 1,5 miljon 219 438 875 1 750 2 625 Bör spara 2 625 kr/mån
Bolån 3 miljoner 438 875 1 750 3 500    5 250 Bör spara 5 250 kr/mån

Om rapporten:

Rapporten bygger på en undersökning genomförd med telefonintervjuer bland 4 170 personer som har bolån, inte bor hemma hos föräldrar och är i åldrarna 16-69 år. Undersökningen genomfördes mellan den 20 september till och med den 22 oktober av PFM Research i Sverige AB.

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom, 073-964 19 69
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Bokmärk och dela