Var tredje bostadsköpare oroar sig för dolda fel

Att köpa bostad är för de flesta den största investeringen i livet. För många kan bostadsköpet innebära en del oro. Det som flest oroar sig för i samband med bostadsköp är skador eller dolda fel som inte redan upptäckts. Det visar en ny undersökning bland bostadsköpare från Länsförsäkringar Fastighetsmedling.

Undersökningen visar att 35 procent av köparna oroar sig för skador eller dolda fel som inte redan upptäckts i samband med bostadsköpet. Var tionde oroar sig för att de gjort en dålig affär. Andra saker som oroar köpare är stigande räntor, att bostaden ska kosta mer än vad de klarar av, oväntade utgifter eller att inte trivas i den nya bostaden.

– Om det visar sig att det finns en skada i bostaden när man köper den, men som trots en noggrann besiktning inte upptäckts, kan det vara fråga om ett dolt fel. När det gäller just dolda fel så ligger ansvaret i huvudsak hos säljaren. Som köpare har man rätt att få ersättning från säljaren för dolda fel upp till tio år efter köpet, säger Nils-Erik Jidemo, vd på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

– Det viktiga när man köper hus är därför att inte ha för bråttom och vara noggrann. Som köpare har man nämligen en undersökningsplikt som ibland sträcker sig utöver det som ingår i en vanlig besiktning, upptäcker man exempelvis en fuktfläck har man som köpare skyldighet att ta reda på vad den beror på, säger Nils-Erik Jidemo.

Fråga: Oroade du dig för något av följande i samband med ditt bostadsköp och i så fall vilket (ett val)?

Ej upptäckta skador i bostaden/dolda fel 34,9 procent
Att bostaden ska kosta mer än jag/vi klarar av 6,3 procent
Att du gjort en dålig affär 10,3 procent
Stigande räntor 7,9 procent
Oväntade utgifter 6,3 procent
Att inte trivas 6,0 procent
Vet ej 2,4 procent
Var inte orolig för något alls 26,0 procent

Läs mer om undersökningen nedbruten per region, ålder och kön i bifogad pdf.

Det finns också geografiska skillnader enligt undersökningen. Det är fler bostadsköpare i norra Sverige som oroar sig för att inte upptäckt skador eller dolda fel i samband med bostadsköpet än i västra eller södra Sverige. Köpare i östra Sverige är oftare oroliga för att räntorna ska stiga än andra delar av Sverige.

Oron för att inte ha upptäckt skador eller dolda fel i bostaden verkar minska med åldern bland köpare, enligt undersökningen. Yngre bostadsköpare i åldersgruppen 25-39 år, är mer oroliga än äldre för att inte upptäckt skador eller dolda fel i bostaden.

Kort om dolda fel i hus

  • Ett dolt fel är en skada som finns i bostaden när du köper den och som inte upptäckts vid en noggrann besiktning.
  • För att felet ska räknas som ett dolt fel måste felet ha funnits vid köptillfället, felet ska inte ha varit möjligt att upptäcka och felet ska heller inte ha varit förväntat.
  • Du ska heller inte behövt räkna med felet med tanke på bostadens ålder, skick och konstruktion.
  • De vanligaste dolda felen beror på vatten, fukt och mögel.

Tips och råd för köpare och säljare vid en bostadsaffär

Säljare

  • Lämna så tydliga upplysningar till köpare och besiktningsmannen om eventuella fel och brister som du känner till.
  • Anlita alltid seriösa byggfirmor som lämnar garanti på utfört arbete.
  • Teckna en säljansvarsförsäkring som skyddar dig mot dolda fel.
Köpare

  • Undersök fastigheten med hjälp av en besiktningsman på plats och gå igenom besiktningsprotokollet med besiktningsmannen och se till att få förklarat eventuella fel och brister.
  • Om det av besiktningsprotokollet framgår att det finns allvarliga fel och brister bör dessa utredas vidare innan du köper fastigheten.
  • Om säljaren har låtit renovera något i huset, be att få se intyg på att fackmän har utfört arbetet enligt gällande branschregler.

Ta del av fler fördjupade tips och råd för köpare och säljare vid en bostadsaffär i bifogad pdf.

Mer om undersökningen

Undersökningen har genomförts genom en webbenkät bland 1 094 bostadsköpare som köpt bostadsrätt, villa eller fritidshus genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Undersökningen har pågått under perioden mellan den 29 september och 28 oktober 2010.

För ytterligare information kontakta:

Nils-Erik Jidemo, vd Länsförsäkringar Fastighetsförmedling AB,
042-633 98 82, 0703-45 48 88
E-post: nils-erik.jidemo@lansforsakringar.se

Länsförsäkringars pressjour 08-588 418 50

Bokmärk och dela