Stort eget ansvar för att undvika att taket rasar in i vinter

Förra vinterns snömängder orsakade tusentals takras på ladugårdar och ekonomibyggnader. Även djur drabbades när tak på djurstallar rasade in. Det egna ansvaret för att ha uppsikt över sina byggnader är stort, vilket kanske inte alla vet. Därför uppmanar Länsförsäkringar lantbrukare att se över eventuella brister nu när vintern är här på allvar.

Kraftiga snöfall eller långvarigt snöande innebär risk för ras och skador på byggnader. Om temperaturerna stiger och snön blir blöt och dessutom packas ihop av vind blir snön mycket tung.

– Samtalen strömmade in under den stränga vintern förra året. Vad många inte förstått är att de som fastighetsägare har ett stort eget ansvar. Lantbrukaren måste själv se över byggnader och se till att konstruktionerna är stadiga, säger Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne.

– Efter töväder kan varje decimeter snö på ett tak väga 20-30 kg per kvadratmeter och det innebär förstås enorma påfrestningar på ett större tak. Särskilt om det är av en enklare konstruktion eller inte har så stor lutning, fortsätter Hans Frank.

Nu är det alltså hög tid att se över byggnaderna för att undvika skador och för säkerheten, inte minst för de människor och djur som kan befinna sig i byggnaderna.

Att byggnaderna uppfyller lagar och myndighetskrav är också ett villkor för att försäkringen ska gälla fullt ut. I Sverige är det Plan och Bygglagen som reglerar villkoren för byggande. Den som äger byggnaden har hela ansvaret för att reglerna följs och är ansvarig både när man bygger själv eller anlitar entreprenör. Kraven handlar i korthet om tekniska egenskapskrav, konstruktionsregler och även råd om ändring av byggnader. Om man är osäker på vad som gäller så ta hjälp av sakkunniga.

Om det krävs snöskottning på taken – tänk på säkerheten och anlita gärna en plåtslagare eller byggnadsentreprenör. Felaktigt utförd snöskottning kan dessutom öka belastningen på en del av taket.

I fjol ersattes drygt 2 000 av Länsförsäkringars lantbrukskunder för tak som rasat in. Summan landade på cirka 300 miljoner kronor. Bara under januari och februari i år ersatte Länsförsäkringar över 500 skador orsakade av snötryck, att jämföra med samma period 2009 då antalet endast var ett tiotal.

De två län som var mest drabbade förra vintern var Östergötland och Västra Götalands län.

Undvik takskador

· Se särskilt över bärande konstruktioner.
· Finns rötskador eller rostangrepp?
· Är plåtar och tegel på tak hela och fast förankrade?
· Är alla bärande stolpar och takstolar förankrade?

Läs mer om hur du undviker skador och vilka krav som finns för att försäkringen ska gälla i bifogat faktablad.

Se också Boverkets hemsida. (http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Ar-du-orolig-for-ditt-tak)

För ytterligare information kontakta gärna:
Hans Frank, skadeexpert Länsförsäkringar Skåne, 042- 633 80 05, 076-773 80 05
Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Bokmärk och dela