Rekordnöjda skogsägare har fortsatt framtidstro

Dokument

wkr0001.pdf

Skogsbarometern är en årlig undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare förväntar sig är viktigt mot bakgrund av att de levererar cirka 60 procent av den totala råvaran till landets skogsindutri och äger drygt 50 procent av skogsarealen. Läs mer i Lantbruksbörsen här intill.

Bokmärk och dela