Pensionen stort orosmoln för ensamstående med barn

En tredjedel av dem som inte är pensionärer är oroliga för att de inte ska klara sig på sin framtida pension. Mest oroar sig ensamstående med barn. Samtidigt vet majoriteten inte hur stor del av deras lön som går till avtalspensionen. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Totalt uppger 29 procent av dem som inte redan gått i pension säger att de oroar sig för att i framtiden inte kunna klara sig på sin pension.

– Det verkar som om många fortfarande har svårt att ta till sig effekterna av det nya pensionssystemet och det faktum att ett stort ansvar för pensionen vilar på individen. Hade fler förstått vad det handlar om hade förmodligen fler uttryckt större oro för sin framtida pension, säger Mats Wester, pensionsexpert på Länsförsäkringar.

Oron varierar mellan kvinnor och män, mellan olika åldrar och beroende på social situation. Störst andel oroliga finns bland ensamstående med barn där mer än hälften, 52 procent, säger att de oroar sig för pensionen.

– Ensamstående har ofta tuffare ekonomi och det påverkar också pensionen. Då blir det ännu viktigare att inte skjuta det ifrån sig. Som utgångspunkt kan man tänka på att de flesta kommer att få någonstans mellan 50 och 65 procent av sin slutlön i pension. Utifrån det får man fundera på sitt behov av kompletterande sparande, säger Mats Wester.

– Det gäller också att hålla i minnet att pensionsnivåerna i framtiden kommer att variera mycket mer än hittills mellan olika individer, även om de tjänat lika mycket under sina arbetsliv, säger Mats Wester.

Länsförsäkringar har också frågat om kunskapen kring avtalspensionen. De flesta som arbetar har avtalspension, också kallad kollektivavtalad tjänstepension, som betalas av arbetsgivaren. Men 71 procent uppger att de inte vet hur stor del av lönen som sätts av till avtalspensionen varje månad.

Avtalspensionen utgör en betydande del av pensionen. För den som har en månadslön på 25 000 kronor kan det handla om cirka 1 000 kronor i månaden som arbetsgivaren sätter av.

– När det gäller avtalspensionen finns ofta möjlighet att placera pengarna själv och på så vis påverka inriktning, avgifter och hur stor risk man vill ta i sitt sparande, säger Mats Wester.

Även när det gäller kunskapen om avtalspensionen är det ensamstående med barn som bor hemma som verkar ha lägst kunskap. 85 procent i den här gruppen säger att de inte vet hur mycket som sätts av till avtalspension eller kan inte svara på frågan.

Goda råd för att öka kunskapen och minska oron kring pensionen:

· Utnyttja möjligheten att genom egna val påverka hur pensionspengarna förvaltas fram pensionsdagen. Genom att anpassa placeringarna till dina personliga förutsättningar är chansen god att få högre avkastning på pengarna och därmed också bättre pension.
· Sätt dig in i din pension. Om du behöver hjälp, prata med en rådgivare på din bank eller ditt pensionsbolag, eller besök och registrera dig på den oberoende sajten www.minpension.se som ger en samlad bild över din pension.
· Tala med din arbetsgivare eller en rådgivare om avtalspensionen och hur den fungerar för just dig. Det ger dig ofta bättre avgifter än att inte välja, och kan ge bättre avkastning på lång sikt.
· Öppna och läs det orangea kuvertet med information om den allmänna pensionen. Välj fonder för din premiepension och se över dina val åtminstone en gång om året.  

Andel som oroar sig för den framtida pensionen
Kvinna 35 %
Man 23 %
40-69 år 33 %
25-39 år 30 %
16-24 år 19 %
Sambo/gift med hemmavarande barn 32 %
Sambo/gift utan hemmavarande barn 25 %
Ensamstående med hemmavarande barn 52 %
Ensamstående utan hemmavarande barn 27 %
Total 29 %

 

Andel som vet hur stor del av lönen arbetsgivaren sätter av till avtalspension
Kvinna 22 %
Man 27 %
40-69 år 27 %
25-39 år 22 %
16-24 år 10 %
Sambo/gift med hemmavarande barn 24 %
Sambo/gift utan hemmavarande barn 26 %
Ensamstående med hemmavarande barn 15 %
Ensamstående utan hemmavarande barn 23 %
Total 24 %

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd på uppdrag av Länsförsäkringar av PFM Research i Sverige AB. Undersökningen gjordes genom telefonintervjuer och bakgrundsfrågor var kön, ålder, social situation och län.

Frågorna som ställdes i undersökningen var:

· Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Frågan ställdes till 6 743 personer mellan 16 och 69 år som inte redan gått i pension.
· Vet du hur stor del av din lön som sätts av till din avtalspension varje månad? Frågan ställdes till 4 808 personer mellan 23 och 65 år.

För ytterligare information kontakta:

Mats Wester, pensionsexpert, 073-964 10 21 

Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Bokmärk och dela