Länsförsäkringar har mest nöjda kunderna inom sakförsäkring privat och tjänstepension

Årets kundnöjdhetsmätning från Svenskt Kvalitetsindex (SKI) för försäkringsbolag visar att Länsförsäkringar har de mest nöjda kunderna inom sakförsäkring bland privatkunder. Förstaplatsen på tjänstepension bland företagskunder behålls.

Branschgenomsnittet i årets kundnöjdhetsmätning kring sakförsäkringar bland privatkunder är 73,2 och endast två aktörer hade högre resultat. Länsförsäkringars resultat uppgick till 77,6 och var en förbättring med 3,3 enheter till årets nivå jämfört med föregående år.

– De mest nöjda kunderna och ökande marknadsandelar inom sakförsäkring privat hänger ihop, säger Ann-Christin Norrström, vd Länsförsäkringar Uppsala. Nöjda kunder ger fler kunder. Det är tydligt att det lokala och kundnära är en stark konkurrensfördel eftersom vi har de mest nöjda kunderna. En viktig orsak är vårt helhetserbjudande och ett genuint intresse för kundernas trygghet.

På tjänstepensionsmarknaden för företagskunder fortsätter Länsförsäkringars kundnöjdhetsbetyg att öka och Länsförsäkringar får högsta betyg. Kundnöjdheten ökade med 1,6 enheter från 70,7 2009 till 72,3 i år.

– Vi är marknadsledare inom tjänstepension och mätningen bekräftar att vi också har de mest nöjda kunderna. Resultat och kundfokus är det som ger det höga betyget, säger Ann-Christin Norrström.

För ytterligare information kontakta:

Ann-Christin Norrström, vd Länsförsäkringar Uppsala

Telefon: 018-68 55 83, 070-516 05 83

Länsförsäkringars pressjour: 08-588 418 50

Bokmärk och dela