Länsförsäkringar Liv avyttrar sitt innehav i Kista Galleria

Dokument

wkr0005.pdf

Länsförsäkringar Liv har avyttrat sin andel, uppgående till 49,9 procent av Kista Galleria KB, till Vital Forsikring ASA som sedan 2005 ägt 50,1 procent av Kista Galleria KB. Kista Galleria är ett av Sveriges största och mest framgångsrika köpcentrum.

  

Tillträdet är beräknat till 31 oktober. Affären är villkorad av Konkurrensverkets godkännande.

– Länsförsäkringar Liv har varit med och utvecklat handelsplatsen sedan 1985 och Kista Galleria har under alla år genom sin stabila utveckling levererat bra resultat både till ägare och hyresgäster. Den goda värdeutvecklingen som Kista Galleria haft har inneburit att fastigheten fått för stor vikt i Länsförsäkringar Livs fastighetsportfölj och därför har vi nu avyttrat vårt innehav i Kista Galleria. Vi ändrar dock inte vår placeringsinriktning utan vi kommer att fortsätta att investera i kontor och handel i Stockholm, säger Jakob Carlsson, CFO Länsförsäkringar Liv.

– Kista har haft god utveckling i många år, och då speciellt sedan köpcentrumet blev utbyggt förra året. Vital ser en stor potential för en fortsatt positiv utveckling för Kista Galleria. Vi vill fortsätta att utveckla fastigheten och har en stark tro på att vi kan utveckla både marknadspositionen och fastighetsvärdet ytterligare, säger Tom Rathke, VD Vital Forsikring.

Köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde väl överstigande 4 mdr kr.

Catella Corporate Finance har varit rådgivare i affären.

För mer information, kontakta gärna:

Kontaktperson Länsförsäkringar Liv är kommunikationsdirektör Christer Baldhagen, telefon 070-579 70 66

Bokmärk och dela