Experterna om Riksbankens räntebesked

Riksbanken höjde som väntat reporäntan med 0,25 procent till 0,75 procent. Banken motiverade beslutet med att svensk ekonomi utvecklas starkt. Banken lämnade även sin reporänteprognos oförändrad och gjorde endast marginella justeringar i sin BNP-prognos. 

– Jag delar Riksbankens uppfattning om att svensk ekonomi i dagsläget växer starkt och att det förordar en uppjustering av reporäntan. Däremot finns det alltjämt många lediga resurser i svensk ekonomi, vilket även innebär låga inflationsutsikter. Därmed är det inte lika självklart att räntan skall höjas i samma utsträckning som banken räknar med, säger Marie Giertz, chefekonom på Länsförsäkringar.  Tillväxtutsikterna i vår omvärld är osäkra och mot bakgrund av att både den amerikanska och den europeiska centralbanken indikerat att stimulansåtgärderna inte får dras tillbaka för snabbt så blir det svårt även för Riksbanken att gå vidare med kraftiga räntehöjningar. 

– Min bedömning är att Riksbanken fortsätter att höja räntan under året så att vi landar på 1,25 procent i slutet av året. När räntan nått upp till 1,5 procent kommer Riksbanken att ta en paus och utvärdera det ekonomiska läget, säger Marie Giertz.

Högre räntekostnader för hushållen
Hushållen får räkna med högre räntekostnad på de rörliga bolånen på grund av Riksbankens höjning av reporäntan. Denna höjning på cirka 0,25 procent av bolåneräntan innebär ingen större belastning av privatekonomin men tillsammans med de kommande höjningarna kan det bli kännbart för många.

– Det viktigaste för hushållen är att räkna på hur räntehöjningar påverkar de egna bolånen och besluta om det känns bekvämt eller inte med hur räntekostnaderna kommer att förändras. Om det finns osäkerhet och oro är det bra att planera ekonomin genom att antingen binda en del av lånet eller att spara extra för kommande höjningar. Om ett par år kan räntekostnaderna för rörliga bolån vara dubbelt så höga som idag, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar. De bundna räntorna ligger på låga nivåer och om man överväger att binda sin ränta är det bra läge att göra det nu.

Höjning av räntekostnaderna vid olika räntesatser och storlek på lån, per månad efter skatteavdrag. Avrundat till jämna 50 kronor.  

  0,25% 1% 2%
500 000 kr 75 kr 300 kr 600 kr
1 000 000 kr 150 kr 600 kr 1 200 kr
3 000 000 kr 450 kr 1 750 kr 3 500 kr

För mer information, kontakta gärna:

Marie Giertz, chefekonom, telefon 073-964 19 68

Elisabeth Hedmark, privatekonom, telefon 073-964 19 69

Bokmärk och dela