Risk för översvämning – så skyddar du ditt hus

Sommarens regnoväder gör att risken för översvämning i garage, källare och bostadshus ökar kraftigt. Med enkla åtgärder går det att minska risken för skador i samband med översvämningar.

Sommarens skyfall kan innebära stor risk för översvämning. Vattnet kan ta sig in i huset genom öppningar och otätheter, men också genom baktryck i avloppsledningar.

För den som drabbats av översvämning är självrisken i hemförsäkringen normalt 10 000 kronor. Alla typer av vatteninträngningar ersätts inte av hemförsäkringen, så det kan vara värt att försöka förebygga och undvika att man får en översvämning över huvudtaget. Om det ändå sker kan man vidta några snabba åtgärder för att minska skadorna. 

Antalet anmälningar till försäkringsbolagen varierar mycket från år till år. 2006 och 2007 var år med många anmälningar. Under dessa år ersatte Länsförsäkringar nära 5 000 översvämningsskador.

Omedelbara åtgärder om risken är stor för översvämning eller om skadan redan skett:

· Kontrollera och rensa din del av dagvattensystemet.
· Om vattnet kommer via markytan: avled vattnet genom ett enkelt mindre dike. Bygg upp enkla hinder av till exempel sandsäckar, brädor eller murblock eller vad som finns till hands. Täta öppningar och otätheter mot inkommande vatten.
· Om vattnet kommer via avloppet: täta golvbrunnarna. Det kan gå bra med en filt eller handduk och en tyngd ovanpå för att hålla kvar filten eller handduken i brunnen.
· Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt. Är det ett åskoväder så fungerar systemen i allmänhet ganska snabbt igen. Torka så torrt som möjligt. Sätt tvärdrag och låt vinden eller luft komma in för en naturlig uttorkning.
· Kontakta Räddningstjänsten om läget blir för besvärligt. Kontakta försäkringsbolaget för insatser med avfuktare eller bara råd och för registrering av skadan.
· Undvik att placera saker direkt på golvet i utrymmen som till exempel källare eller garage där risken för översvämningsskador är stor.

Antal ersatta översvämningsskador 2005 – 2009, Länsförsäkringar

År Antal ersatta skador
2005 1 024
2006 2 376
2007 2 355
2008 636
2009 1 302

 

För mer information kontakta:

Susanne Fagerberg, skadechef Länsförsäkringar Uppsala,  070-609 56 89

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

 

Bokmärk och dela