Länsförsäkringar ändrar bolåneräntor

Dokument

PDF

Länsförsäkringar ändrar bolåneräntorna för samtliga bindningstider utom 7 år. Tremånadersräntan höjs med 0,10 procentenheter till 2,08 procent. Ändringen gäller från och med torsdagen den 8 juli.

Här visas de aktuella utlåningsräntorna efter ändring för bostadslån till villor, fritidshus och bostadsrätter:

Bindningstid                      Ny ränta                             Förändring

3 månader                            2,08 %                                +0,10 %

1 år                                      2,22 %                                +0,12 %

2 år                                      2,80 %                                +0,18 %

3 år                                      3,25 %                                +0,10 %

4 år                                      3,70 %                                +0,10 %

5 år                                      3,95 %                                +0,10 %       

7 år                                      4,35 %                                Oförändrad

10 år                                    4,72 %                                +0,07 %

 

För ytterligare information kontakta:
Anders Borgcrantz, vd Länsförsäkringar Hypotek, 08-588 412 51, 073-96 412 51
Göran Laurén, vice vd Länsförsäkringar Hypotek, 073-96 410 73
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela