Jakob Carlsson ny finanschef i Länsförsäkringar Liv

Dokument

PDF

Jakob Carlsson har utsetts till finanschef i Länsförsäkringar Liv. Jakob är idag chef för Länsförsäkringar ABs gemensamma controllergrupp inom Serviceenheten på Länsförsäkringar AB och har tidigare varit chefscontroller på såväl Handelsbanken Liv som SPP. I finanschefens ansvar ligger ekonomi, control, uppföljning och rapportering av bolagets finansiella ställning samt övrig ekonomisk styrning.  

Elisabeth Sjöö som idag är controller på livbolaget har samtidigt utsetts till chef för marknadscontrol i Länsförsäkringar Liv med inriktning på försäljningsanalys, ersättningsmodeller, omvärldsbevakning och produktlönsamhet.

– Solvens II ställer helt andra och nya krav jämfört med tidigare avseende bland annat risker och rapportering. Som ett viktigt steg inför det nya solvensregelverket behöver vi därför stärka arbetet och öka stödet till både ledning och styrelse. Samtidigt ser vi att behovet ökar avseende försäljningsanalys och produktlönsamhet, inte minst för att stötta och förstärka analysen till länsförsäkringsbolagen, säger Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv.

Både Jakob Carlsson och Elisabeth Sjöö ingår i ledningen för Länsförsäkringar Liv och rapporterar till vd Jörgen Svensson. Jakob Carlsson och Elisabeth Sjöö tillträder sina nya tjänster den 1 september.

För ytterligare information kontakta:

Jörgen Svensson, vd Länsförsäkringar Liv, 073-964 06 08

Jakob Carlsson, tillträdande finanschef Länsförsäkringar Liv, 073-964 14 55

Bokmärk och dela