Tufft för familjens ekonomi om barnet blir allvarligt sjukt

Två av tre föräldrar oroar sig för att deras barn eller tonåringar ska bli svårt sjuka eller råka ut för olycksfall på fritiden. Men den försäkring som kommunen erbjuder skol- och förskolebarn gäller oftast bara vid olycksfall och ibland endast de olycksfall som sker i anslutning till skola eller förskola. Utan rätt försäkring kan långvarig sjukdom bli en tuff påfrestning för privatekonomin.

Vanliga sjukdomar bland barn, som till exempel diabetes och allergier, omfattas sällan av det kommunala försäkringsskyddet. Ett sjukt barn betyder ofta höga kostnader för sjukvård, och i svåra fall kan föräldrarna tvingas gå ner i arbetstid för att ta hand om barnet. En sjukdom hos ett barn kan i vissa fall betyda ekonomiska konsekvenser under lång tid i livet.

Två av tre föräldrar med barn är något eller mycket oroliga för att deras barn eller tonåring ska drabbas av en svår sjukdom.  

– Det är i sig inte konstigt att man som förälder ibland är orolig för sina barn. Och tyvärr är sjukdomar den vanligaste orsaken till bestående funktionsnedsättning hos barn. Föräldrarna kan i värsta fall tvingas sluta arbeta för att ta hand om barnet, vilket kan göra det svårt ekonomiskt, säger Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne.

En privat barnförsäkring innehåller skydd mot sjukdomar under dygnets alla timmar. De vanligaste sjukdomarna som omfattas är astma och allergi, diabetes, glutenintolerans, infektionssjukdomar, psykiska sjukdomar och olika mag- och tarmsjukdomar. Vid särskilt svåra sjukdomar kan barnet få nedsatt arbetsförmåga som vuxen och då kan det röra sig om miljonbelopp som barnförsäkringen ger rätt till.

– Det är viktigt att jämföra vilket ersättningsbelopp som kommunens försäkring respektive en privat barnförsäkring ger rätt till. Det man också bör titta på är att ersättningsbeloppen vid olika händelser är tillräckliga, fortsätter Hans frank.

Tips och råd för dig som ska välja privat barnförsäkring:

· Teckna en barnförsäkring så tidigt som möjligt.
· Se till att försäkringen gäller dygnet runt.
· Försäkringen bör gälla för medicinsk invaliditet (dvs funktionsnedsättning) både vid sjukdom och olycksfall.
· Försäkringen bör gälla för förvärvsmässig invaliditet (dvs arbetsoförmåga) både vid sjukdom och olycksfall.
· Se till att försäkringen ger ett kostnadsbidrag om föräldrarna på grund av att barnet drabbats av en svår sjukdom eller en olycka fått vårdbidrag av Försäkringskassan.
· Ju högre försäkringsbelopp du väljer desto högre blir ersättningen vid förvärvsmässig och medicinsk invaliditet.

Fakta utbetalningar i barnförsäkringar:
Drygt 70 procent av den ersättning om 1,3 miljarder kronor som Länsförsäkringar totalt betalat ut inom ramen för barnförsäkringen åren 2003-2009  har gått till kostnader för olika typer av sjukdomar. Det är alltså endast en liten del som betalas ut för olycksfall, som till exempel benbrott eller andra frakturer.

Om undersökningen:

Mellan 17 januari och 23 februari 2010 telefonintervjuades ett slumpmässigt urval om 1020 föräldrar med barn under 18 år i åldrarna 16 till 69 år på uppdrag av Länsförsäkringar. Telefonintervjuerna genomfördes av PFM Research i Sverige AB. Bakgrundfrågor var kön, ålder, social situation och inkomst.

Frågorna som ställdes var:

Är du orolig för att ditt barn/din tonåring ska råka ut för något av följande: Olycksfall på fritiden, olycksfall i skolan, svår sjukdom.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hans Frank, skadeexpert Länsförsäkringar Skåne
Telefon: 0767-73 80 05
E-post: hans.frank@skane.lansforsakringar.se:

Presskontakt Länsförsäkringar
08-588 418 50

 

 

 

 

Bokmärk och dela