Utökade verksamheter resulterar i nya lantbruksförsäkringar

Lantbruket förändras och utvidgas med nya verksamheter. Entreprenadverksamhet, gårdscaféer, bo-på-lantgård. Lantbrukaren är idag ofta också mathantverkare, där det producerade förädlas och säljs direkt på gården. Det har resulterat i att Länsförsäkringar gjort stora förändringar i lantbruksförsäkringarna.

Behovet av nya lantbruksförsäkringar som är anpassade efter vilken typ av lantbruk och verksamhet som bedrivs har ökat.

– Tidigare hade alla lantbrukare samma försäkring, säger Carl Henrik Ohlsson, vd Länsförsäkringar Skaraborg. Nu har vi anpassat innehåll och villkor efter de faktiska behoven, så att var och en blir rätt försäkrad. Det är viktigt att förstå att flertalet aktiva lantbruk drivs som företag.

Lantbruken kan idag delas in i boendelantbruk, deltidslantbruk och produktionslantbruk. Boendelantbrukaren tar med fördel en enklare gårdsförsäkring, medan deltids- och produktionslantbrukaren oftast behöver en försäkring med samma villkor som företagarens.

En praktisk nyhet är också att lantbrukaren nu får ett samlat försäkringsbrev med både privat-, lantbruks- och företagsförsäkringarna.

– Det är inget annat försäkringsbolag som kan ge helheten som vi kan, fortsätter Carl Henrik Ohlsson. Den här lösningen har varit efterfrågad och här har vårt samarbete med LRF varit en drivande kraft. 

Länsförsäkringar är ensamma om att följande försäkringar alltid ingår i lantbruksförsäkringarna.
· Återvinningsförsäkring där man får hämtning av skrot och miljöfarligt avfall en gång per år.
· Rättsskyddsförsäkring som ger juridisk hjälp vid tvister i vissa miljömål.
· Krisförsäkring som ger ersättning och behandling hos psykolog vid olika typer av krissituationer.
 

För mer information kontakta gärna:

Carl Henrik Ohlsson, vd Länsförsäkringar Skaraborg, 0708-717070

Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50

Bokmärk och dela