Pengar till Vänernstudie vid Länsförsäkringars stämma i Lundsbrunn

Idag håller Länsförsäkringar AB bolagsstämma i Lundsbrunns Kurort i Skaraborg. Vid stämman överlämnar Länsförsäkringar 250 000 kronor till en förstudie om vattenavrinningen kring Vänern. Värd för stämman är Länsförsäkringar Skaraborg.

Länsförsäkringar har tidigare meddelat att ett bidrag på 250 000 kronor kommer att lämnas för att få igång en förstudie om ökad avvattning av Vänern. Studien ska göras i samarbete mellan myndigheter, kommuner, universitet och näringsliv i området.

Idag överlämnas pengarna till Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län. Hans Jonsson, ordförande i Länsförsäkringar AB och tidigare ordförande i Länsförsäkringar Skaraborg lämnar pengarna till Lennart Olofsson från Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Leif Gustafsson från Länsstyrelsen i Värmlands län.

– Det är förstås glädjande att förstudien nu blir verklighet, och det tack vare samarbete mellan myndigheter, kommuner, universitet och näringsliv. Nu startar ett projekt som kommer att ge ökad kunskap för att ta tag i avrinningsfrågan, som är mycket angelägen för hela Västsverige, säger Hans Jonsson, styrelseordförande i Länsförsäkringar AB.

Förutom Länsförsäkringars bidrag på 250 000 kronor, bidrar Länsstyrelsen i Västra Götaland med 150 000 kronor, Länsstyrelsen i Värmland med 100 000 kronor och kommunerna runt Vänern med sammanlagt 100 000 kronor till förstudien. Studien beräknas vara klar i slutet av november i år.

Vid Länsförsäkringars stämma avgår Hans Jonsson som styrelseordförande i Länsförsäkringar AB. Lars-Eric Åström har nominerats som ny styrelseordförande. Lars-Eric Åström är sedan 2006 ordförande för Östgöta Brandstodsbolag och sedan 2008 styrelseledamot för Länsförsäkringar AB. Han är ingenjör och sedan 1993 ordförande för Södra Skogsägarna och vice ordförande sedan 1993 för Södra Cell.

Tid och plats för stämman: Idag fredag 21 maj klockan 9:00 – 17:30 i Kinnekullesalen, Lundsbrunns kurort.

För ytterligare information kontakta:
Carl Henrik Ohlsson, vd Länsförsäkringar Skaraborg
Mobil: 0708-71 70 70

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Mobil: 070-579 70 66

Bokmärk och dela