Malin Rylander-Leijon utnämnd till CFO Group i Länsförsäkringar AB

Malin Rylander-Leijon, idag chefscontroller i Länsförsäkringar AB, kommer att få ett bredare ansvar. Utöver Malins nuvarande ansvar bland annat för att samordna all affärsplanering, kommer hon också samordna all finansiell rapportering, rating, finansplan och corporate finance inom Länsförsäkringar AB.

Malin Rylander-Leijon är civilekonom och 39 år gammal. Malin har tidigare varit ekonomidirektör i Länsförsäkringar Liv och arbetade under fem år som revisor och gruppchef vid SET Revisionsbyrå, en av Sveriges större revisionsbyråer.

För ytterligare information kontakta:

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör
Telefon: 070-579 70 66

Bokmärk och dela