Fonder favoritsparande på fem års sikt

Två av tre i Sverige tror att någon typ av fonder är den bästa sparformen på fem års sikt. De flesta tror att blandfonder är bäst. Det visar en färsk undersökning från Länsförsäkringar.

Länsförsäkringar har frågat 1 000 personer vilken sparform de tror är bäst på fem års sikt.
Totalt sett är blandfonder den sparform som de allra flesta tror är bäst. Det tror 37 procent.

– En blandning mellan aktier och räntebärande värdepapper som ingår i blandfonder, är en bra sparstrategi på fem års sikt. Men är placeringen mer långsiktig som exempelvis till pensionen, bör man välja en större andel aktier som ger bättre möjlighet till högre avkastning, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Vilken fondtyp som anses vara den bästa sparformen skiljer sig tydligt mellan könen. Män tror mest på aktiefonder medan kvinnor istället tror mest på blandfonder. I siffror är det mer än dubbelt så stor andel män som kvinnor som tror på aktiefonder, 34 jämfört med 14 procent. Och nästan dubbelt så stor andel kvinnor som män som tror på blandfonder, 47 jämfört med 26 procent.

56 procent sparar regelbundet i fonder. Åldern har stor betydelse för hur vanligt det är att fondspara regelbundet. I åldersguppen 40-69 år är det 61 procent som sparar regelbundet i fonder. Större andel män än kvinnor sparar i fonder, 60 procent jämfört med 52 procent.

49 procent av Sveriges befolkning sparar i fonder på mellan 1 och 5 års sikt. 36 procent sparar i fonder på 3-5 års sikt.

Vilken av följande sparformer tror du är bäst på fem års sikt? Procent.
Sparform: Alla/Män/Kvinnor
Bankkonto: 14/11/16
Aktier: 13/18/8
Aktiefonder: 23/34/14
Räntefonder: 7/7/8
Blandfonder: 37/26/47
Övrigt sparande: 6/4/7

Så utvecklas sparpengarna på fem års sikt
Sparbelopp i kronor per månad: 5 % avkastning/7 % avkastning
200 kr: 13 627 kr/14 335 kr
400 kr: 27 254 kr/28 671 kr
600 kr: 40 882 kr/43 006 kr
1000 kr: 68 136 kr /71 677 kr

Pressmeddelande och relaterade nyheter finns i Länsförsäkringars nyhetsrum: http://nyhetsrum.lansforsakringar.se

För ytterligare information kontakta:

Elisabeth Hedmark, privatekonom
073-964 19 69

Länsförsäkringars pressjour
08-588 418 50

Bokmärk och dela