Länsförsäkringsgruppens verksamhetsberättelse 2009

Länsförsäkringsgruppen uppvisar starka nyckeltal och alla kärnaffärer fortsätter att växa med god lönsamhet. Resultatet inom sakförsäkring förbättrades kraftigt. Affärsvolymen i bankverksamheten växte med 25 procent och inom pensionsområdet behåller länsförsäkringsgruppen sin starka marknadsposition. På kort tid har länsförsäkringsgruppen också skapat Sveriges fjärde största fastighetsmäklargrupp.

Kort om 2009:

• Rörelseresultatet inom sakförsäkring förbättrades kraftigt och uppgick till 5 477 (–7 511) Mkr. Det tekniska resultatet försämrades dels på grund av ändrad kalkylränta, dels på grund av ökade skadekostnader och uppgick till 1 682 (2 453) Mkr.

• Länsförsäkringsgruppen har en konsolideringsnivå som är unikt stark, både vid en nationell och en internationell jämförelse. Konsolideringskapitalet ökade till 31 672 (25 916) Mkr och konsolideringsgraden ökade till 174 (146) procent. Livförsäkringsverksamheten har genom finanskrisen följt den trygga allokeringslinje som alltid styr placeringarna av kundernas pengar. Nyckeltalen är fortsatt starka med en solvens på 137 (114) procent och en konsolidering på 107 (105) procent.

• Rörelseresultatet inom bankverksamheten ökade till 258 (245) Mkr. Länsförsäkringar är Sveriges femte största retailbank. Inlåningen från allmänheten ökade med 6 procent till 37 (35) mdr och utlåningen till allmänheten ökade med 27 procent till 100 (79) mdr.

• Bostadsutlåningen i dotterbolaget Länsförsäkringar Hypotek ökade med 26 procent till 68 (54) mdr. Riskprofilen är låg och kreditkvaliteten är fortsatt hög.

• Kostnadskontroll och styrning av risker blir en alltmer central del av verksamheten. I det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB ledde effektiviseringar under 2008 till att driftskostnaderna 2009 sänktes med 8 procent.

• Länsförsäkringar Fastighetsförmedling etablerade 2009 totalt 30 bobutiker och nu finns över 100. Under 2009 såldes bostäder för 11,1 mdr.

• Antalet kunder i länsförsäkringsgruppen var vid årsskiftet cirka 3,3 miljoner.

För att läsa hela rapporten, se bifogad pdf.

Bokmärk och dela