EU-regler om ersättning vid flygförseningar

EU-regler tydliggör att det är flygbolagen som ska stå för kostnader som uppstår i samband med inställda flygavgångar. Regelverket omfattar flygbolag som har säte i något av EU-länderna. I regelverket framgår att flygbolagen ska stå för de merkostnader som kan uppkomma. Det kan till exempel vara kostnader för hotell, mat och alternativa transportmedel för hemresan.

Så här skriver Konsumentverket:

”EU:s regler ger dig alltid rätt till bland annat mat, dryck och övernattning på hotell vid behov. Som resenär kan du därutöver få andra kostnader till följd av ett inställt flyg. Det kan till exempel vara utgifter du har haft för kläder som du tvingats köpa, inkomstbortfall då du inte kunna arbeta som planerat med mera. Regler om sådan ersättning finns i luftfartslagen.”

”EU:s regler om flygpassagerares rättigheter finns i förordning (EG) nr 261/2004. EU:s förordningar gäller som svensk lag och de går inte att avtala bort.”

Här kan du läsa mer om dina rättigheter vid inställt flyg: www.konsumentverket.se

Reseskyddet i hemförsäkringen ersätter inte
I och med att det är flygbolagen som enligt fastställt regelverk ska stå för uppkomna merkostnader så är dessa inte en försäkringsfråga. Ersättning för eventuella kostnader med anledning av de inställda flygen betalas därför inte genom reseskyddet i hem- eller villahemförsäkringen, Utökat reseskydd eller Försäkring vid tillfällig utlandsvistelse. Kontakta därför ditt flygbolag.

Har du betalat med kort kan du få viss ersättning
Har du betalat din flygresa med något av Länsförsäkringars olika bankkort kan viss ersättning betalas i och med det extra försäkringsskydd som ingår i kortet. Förutsättningen är att flyget blir inställt inom 24 timmar före avresans avgångstid. Ersättning lämnas med 1 000 kronor per person om du blir försenad mer än 6 timmar. Om två eller flera personer omfattas av försäkringen och är med på resan, är högsta ersättningsbelopp 4 000 kronor.

Läs mer om extra försäkringsskydd i Länsförsäkringars bankkort här.
http://www.lansforsakringar.se/privat/bank/betalningar_och_kort/kort/extra_forsakringsskydd/sidor/default.aspx

Tjänstereseförsäkringen ersätter i vissa fall
Reseskyddet i tjänstereseförsäkringen kan i vissa fall ersätta merkostnader som inte täcks av flygbolaget. Kontakta dock i första hand ditt flygbolag eller researrangör.

Bokmärk och dela