Gamla rör orsakar tusentals onödiga vattenskador varje år

Åtta av tio vattenskador orsakas av brister i rör och ledningar. Det visar siffror från Länsförsäkringar. De allra flesta skadorna orsakas av rör som är gamla och slitna. Det betyder att många vattenskador kan undvikas genom bättre underhåll.

Sammantaget är brister och fel i rör och ledningar den vanligaste orsaken till vattenskador i våra hem. Förra året anmäldes drygt 21 000 vattenskador som orsakats av läckande rör- och ledningssystem till Länsförsäkringar.

– Den vanligaste orsaken till den här typen av skador är att rör och ledningar blivit gamla och utslitna och börjar rosta eller vittra sönder. Det gäller alla typer av rör, även koppar och plast. Genom bättre underhåll går det att undvika dessa vattenskador, säger Hans Frank, skadeexpert på Länsförsäkringar Skåne.

Vatten- och avloppsledningar har en begränsad livslängd på allt mellan 10 och 60 år beroende på material. Det syns ofta inte utanpå rören att de börjar bli gamla, då rören ofta slits inifrån. Slangar till disk- och tvättmaskiner har också en begränsad livslängd och bör bytas ut efter 5-7 år.

– Som husägare är det viktigt att tänka på att byta ut husets rör i tid. Vid en badrumsrenovering till exempel bör man alltid fundera på om rören ska bytas. Om rören inte beräknas hålla lika länge som det nya badrummet bör man absolut byta ut rören, säger Hans Frank.

Villahemförsäkringen ersätter vattenskador som beror på att vatten oberäknat strömmat ut ur ledningar och rör. Är det äldre inredning eller ett äldre badrum som skadas får man dock räkna med att värdet skrivs ner och ersättningen blir lägre än om det handlar om nyare inredning.

Vattenskador är inte bara kostsamma och besvärliga för den som drabbas. Varje skada innebär också en stor miljöpåverkan genom koldioxidutsläpp som sker vid sanering och återuppbyggnad av ett skadat utrymme.

Fakta och siffror
Vattenskador som orsakats av läckande rör- och ledningssystem utgjorde 78 procent av alla vattenskador som anmäldes till Länsförsäkringar 2009. Samma år betalades närmare 900 miljoner kronor ut i försäkringsersättningar för den här typen av skador. Totalt betalade Länsförsäkringar ut 1,1 miljard i ersättningar för drygt 27 000 vattenskador 2009.

Antal vattenskador i olika typer av rör/ledningssystem 2009 (anmälda till Länsförsäkringar)
Rör/ledningssystem för kall- eller varmvatten: 13 884
Rör/ledningssystem för värme: 3 250
Rör/ledningssystem för avlopp: 3 997
Totalt: 21 131

Viktigaste tipsen för att förebygga vattenskador orsakade av läckage från rör och ledningar:
• Stäng alltid av huvudkranen när huset står tomt mer än ett dygn.
• Installera en elektronisk vattenavstängare som stänger av vattnet vid en eventuell läcka.
• Kontrollera regelbundet bostadens vatten- och avloppsledningar så att inga läckage eller skadade delar finns. Åtgärda eventuella läckage och skador omgående.
• Alla rör har en begränsad livslängd. Byt ut gamla rör i tid för att undvika skador. Installationskravet för nya rör är att de ska vara lättåtkomliga och lätta att byta ut.
• Vid renovering, överväg alltid att passa på att byta ut rör som annars riskerar orsaka skador framöver. Detta är särskilt viktigt i våtutrymmen som bad- och duschrum, toalett och tvättstuga.
• Se till att rör och komponenter som används är typgodkända. Blandning av komponenter från olika system får inte förekomma.
• Vid underhåll av rör, anlita alltid en auktoriserad VVS-reparatör.
• Var noga med att beställa VVS-arbeten enligt branschreglerna Säker Vatteninstallation och kräv alltid intyg om Säker Vatteninstallation innan du betalar för utfört arbete.

Pressmeddelande och relaterade nyheter finns i Länsförsäkringars nyhetsrum: http://nyhetsrum.lansforsakringar.se

För ytterligare information kontakta:
Hans Frank, skadeexpert Länsförsäkringar Skåne
042-633 80 05, 076-773 80 05

Länsförsäkringars pressjour
08-588 418 50

Bokmärk och dela