Riktade åtgärder till utsatta grupper i en vårbudget med få nyheter

Idag presenterade regeringen sin vårproposition. Det mesta i propositionen var känt sedan tidigare. BNP väntas växa 2,5 procent i år och arbetslösheten väntas nå sin toppnivå för den här gången. De privatekonomiska åtgärder som föreslås riktar sig till pensionärer, flerbarnsfamiljer och ungdomar som kan räkna med extra stöd.

Regeringen reviderar visserligen ner BNP-prognosen något för de kommande åren jämfört med prognosen i januari, men bilden är fortfarande relativt ljus och betydligt bättre än vad som spåddes i samband med höstens budgetproposition. BNP väntas växa 2,5 procent i år, 3,9 respektive 3,5 procent för åren därpå. Arbetslösheten väntas toppa på 9,2 procent i år för att därefter successivt falla tillbaka ner mot 8 procent 2012. Budgetunderskottet räknar regeringen blir bättre än vad de tidigare förutspådde och för 2012 förväntar man sig ett litet överskott.

– Regeringens prognos ligger i linje med vår egen och de flesta andra bedömares prognos. Den främsta risken mot den allt ljusare bilden på några års sikt är att många länder i vår omvärld står inför stora utmaningar. Det förekommer stora statsfinansiella problem, som inte ska underskattas, säger Länsförsäkringars chefekonom Marie Giertz.

Det blev inga nya stora stimulansåtgärder i vårens budget. Men de kan komma längre fram.

– Med tanke på att det är val i höst och att prognosen för budgeten har reviderats upp så har regeringen sannolikt sparat något på krutet. Det finns skäl att vänta sig lite ytterligare valgodis när vi närmar oss valdagen, menar Giertz.

Privatekonomiska åtgärder i budgeten till särskilda målgrupper
– På grund av det ekonomiska läget föreslår regeringen några riktade åtgärder till vissa utsatta grupper. En grupp som saknas är ensamstående föräldrar. Underhållsstödet behöver höjas och indexeras eftersom det i det närmaste legat still under många år, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

De här åtgärderna föreslås i vårbudgeten:

Barnfamiljer
Flerbarnstillägget i barnbidraget ökar med 50 kronor per barn om familjen har två eller fler barn. Regeringen räknar med att höjningen införs redan från 1 juli i år.

Pensionärer
Genom ett höjt grundavdrag från 1 januari 2011 får pensionärerna en kompensation för lägre pensioner med mellan 80 – 350 kronor per månad. De senaste två åren har skatten sänkts och med detta tredje steg innebär det en skattelättnad på mellan 400 och 650 kronor per månad.

Äldre arbetslösa
Kvalificeringstiden för ett nystartsjobb ska sänkas från 12 till 6 månader för personer som fyllt 55 år. Det är en tillfällig lösning som ska gälla 1 juli 2010 – 30 juni 2012. Det innebär att alla arbetsgivare som anställer får ekonomisk kompensation som motsvarar halva lönekostnaden.

Ungdomar
Kommunerna ska ansvara för att erbjuda sommarjobb till ungdomar som avslutar årskurs 9 och gymnasieelever från första och andra årskullen. De ska även införas fler platser i sommarskola för elever som behöver läsa upp sina betyg.

Bokmärk och dela