Länsförsäkringar har högst förtroende i finansbranschen

Allmänhetens förtroende för alla svenska banker och pensionsbolag, utom Länsförsäkringar, har minskat rejält under finanskrisen och det senaste året. Anseendebarometern, som bygger på 15 000 intervjuer och genomförts av Nordic Brand Academy i samarbete med Stockholms Universitet, visar att Länsförsäkringar toppar förtroendeindex före Handelsbanken. Skillnaden i förtroende mellan oss och övriga finansiella företag har ökat rejält under de senaste 12 månaderna.

Länsförsäkringar uppvisar höga värden totalt och också med delbetygen Litar på, Ärlig/Äkta, Samhällsengagemang, Ekonomisk prestation och Ledarskap.

Bokmärk och dela