Lars-Eric Åström föreslås som ny ordförande för Länsförsäkringar AB

Lars-Eric Åström har nominerats som ny styrelseordförande för Länsförsäkringar AB. Val av styrelse sker vid ordinarie bolagsstämma 21 maj.

Lars-Eric Åström är ingenjör och sedan 1993 ordförande för Södra Skogsägarna och vice ordförande sedan 1993 för Södra Cell. Vid årsstämman för Södra Skogsägarna i maj lämnar han styrelsen och ordförandeposten. Han fick 2007 Styrelseakademins utmärkelse Guldklubban som bästa styrelseordföranden i onoterade bolag. Lars-Eric är sedan 2006 ordförande för Östgöta Brandstodsbolag, ett av de 24 länsförsäkringsbolagen. 2008 valdes han till styrelseledamot för Länsförsäkringar AB.

Styrelsen föreslås ha 9 styrelseledamöter. I styrelsen kommer därutöver två arbetstagarledamöter med två suppleanter att ingå. Valberedningens kompletta förslag beräknas vara klart senast 28 april.

Lars-Eric Åström föreslås efterträda Hans Jonsson som avgår efter nio år som styrelseordförande.

För ytterligare information, kontakta

Lars-Eric Åström, 070- 666 41 60

Karin Starrin, ordförande i valberedningen, generaldirektör i Tullverket, 070-523 20 30

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, 070-579 70 66

Bokmärk och dela