3 av 4 har noll koll på avtalspensionens storlek

Trots att det handlar om stora pengar för de allra flesta är kunskapen om den egna avtalspensionen låg. Tre av fyra vet inte hur stor del av lönen som sätts av till avtalspensionen. Bland ensamstående med barn är kunskapen allra lägst. Åtta av tio i den gruppen känner inte till hur mycket som sätts av. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Avtalspensionen är en betydande del av den slutliga pensionen och beloppet som sätts av är stort. För den som har en månadslön på 25 000 kronor betalar arbetsgivaren in omkring 1 000 kronor i månaden till pensionen. Ändå är det bara en fjärdedel av dem som arbetar som uppger att de vet hur stor del av lönen som sätts av till avtalspensionen.

– Det är många tusenlappar varje år, och därför borde det vara intressant att sätta sig in i detta så att man får hela bilden av hur livet blir som pensionär, säger Mats Wester, pensionsexpert på Länsförsäkringar.

Allra lägst är kunskapen hos dem som är ensamstående och har barn som bor hemma. 85 procent i den här gruppen säger att de inte vet hur mycket som sätts av till avtalspension eller kan inte svara på frågan. Fler kvinnor än män svarar att de har dålig kunskap om avtalspensionens storlek. 78 procent av kvinnorna säger att de inte vet hur stor del av lönen det handlar om, jämfört med 73 procent bland männen.

– Kvinnor är en grupp som riskerar lägre pension än män eftersom de generellt har lägre löner och också oftare än männen arbetar deltid under perioder av arbetslivet. Det är oroande att de som är ensamstående med barn hemma inte har kunskap om det här, fortsätter Mats Wester. Det är en sårbar grupp på flera sätt.

– Ansvaret för en bra pension ligger idag hos individen. Även om pensionsfrågor ofta ligger långt bort i tiden, så är det viktigt att fundera på hur man vill ha det. avslutar Mats Wester.

Om undersökningen:
Frågan som ställdes var: Vet du hur stor del av din lön som sätts av till din avtalspension varje månad? Se även bifogad fil.

1 915 svenskar mellan 23 och 65 år som arbetar hel/deltid har intervjuats på uppdrag av Länsförsäkringar. Resultatet finns uppdelat på kön, ålder och social situation. Intervjuerna har genomförts per telefon av PFM Research i Halmstad.

Fakta: Avtalspensionen
Avtalspensionen är en del av den framtida pensionen och kan uppgå till 25-50 procent av den totala pensionen. Ungefär 85 procent av dem i arbetsför ålder har genom anställningen en avtalspension som arbetsgivaren betalar in. Avtalspensionen är en del av kollektivavtalet. För den som har en månadslön på 25 000 kronor sätts omkring 1 000 kronor av varje månad till avtalspensionen. Som jämförelse får en person med samma månadslön drygt 600 kronor per månad avsatt till sin premiepension.

För ytterligare information kontakta:

Mats Wester, pensionsexpert Länsförsäkringar
Telefon: 073-964 10 21
E-post: mats.wester@lansforsakringar.se

Presskontakt Länsförsäkringar
Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela