47 000 kunder tog chansen att påverka

Årets val till Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening är avslutat och drygt 47 000 kunder tog chansen att påverka vilka som ska representera dem. Genom två representanter i Länsförsäkringar Livs styrelse får föreningen insyn i bolaget, möjlighet att påverka och kan bevaka att Länsförsäkringar Liv drivs på ett sätt som är bra för kunderna. Inriktningen för föreningen är att kunderna ska få bästa möjliga värdeutveckling på sitt sparande.

Försäkringstagarföreningen bildades 2003 och är oberoende och fristående från Länsförsäkringars organisation. Föreningen har 56 medlemmar, en styrelse på fem personer och två representanter i Länsförsäkringar Livs styrelse. Medlemmarna är kunder i Länsförsäkringar Liv. Varje länsförsäkringsbolags geografiska område representeras av mellan två och sex medlemmar. Föreningsstämma hålls en gång per år.

Valet till Försäkringstagarföreningen genomförs under första kvartalet varje år i cirka 17 länsförsäkringsbolags områden enligt rullande plan. I årets val hade cirka 465 000 av Länsförsäkringar Livs totalt 1,1 miljon kunder rösträtt. De nya medlemmarna väljs för en mandatperiod på tre år. Den som väljer kan rösta på föreslagna kandidater eller föreslå någon annan person. Vid det senaste valet för ett år sedan deltog över 47 000 personer i valet.

Bokmärk och dela