Tips inför deklarationen

Nu är det dags att deklarera för inkomståret 2009. Länsförsäkringars privatekonom Elisabeth Hedmark kommer här med råd och tips om vad du ska tänka på när du deklarerar. Till exempel hur du redovisar ROT-arbeten och hushållsnära tjänster. Deklarationen ska vara inlämnad senast den 3 maj.

Årets nyheter
• Gränsen höjs till 9 000 kronor för resor mellan bostaden och arbetsplatsen. Belopp däröver är avdragsgillt.
• Schablonavdraget är höjt till 12 000 kronor per år för uthyrning av privatbostad.
• Skattereduktion gäller även för ROT-arbeten.
• Grundavdraget för pensionärer har höjts. Storleken på avdraget är beroende på hur hög inkomsten är.
• Förmånen av att privat använda en dator som arbetsgivaren tillhandahåller ska värderas till marknadsvärdet. Med undantag för avtal som tecknats 2006 eller tidigare.

Fastighetsskatt
Fastighetsskatten eller den kommunala fastighetsavgiften som det numera heter, ska betalas av den som äger fastigheten den 1 januari. Avgiften är 0,75 procent av taxeringsvärdet eller maxbeloppet 6 362 kronor. Beloppet indexuppräknas varje år. Under 2010 är maxbeloppet 6 387 kronor. Om du är pensionär eller har sjuk- eller aktivitetsersättning kan du få fastighetsavgiften nedsatt till max 4 procent av inkomsten.

Uppskov vid vinst av bostadsaffär
Har du köpt en lika dyr eller dyrare bostad än den du sålde, har du möjlighet att skjuta upp kapitalvinsten genom ett uppskov. Vinsten måste bland annat vara minst 50 000 kronor per person och högst 1,6 miljoner per bostad och gäller både för småhus och för bostadsrätter. En inte avdragsgill ränta på cirka 0,5 procent ska betalas på hela uppskovsbeloppet varje år. Om du får en bostad genom arv, gåva, testamente eller bodelning måste gammalt uppskov beskattas direkt men vissa undantag finns.

ROT-arbeten
Arbetskostnaden för renovering, om- eller tillbyggnad som har utförts från 8 december 2008 fram till och med 30 juni 2009, ska du ansöka om avdrag för på en särskild blankett som heter SKV4501. Blanketten ska vara hos Skattekontoret, 593 85 i Västervik senast den 3 maj. De arbeten som du betalat halva arbetskostnaden för mellan 1 juli och 31 december 2009, ska vara förtryckt i deklarationen. Är ni fler i hushållet som utfört husarbete kan ni fördela skattereduktionen mellan er enligt ert önskemål.

Om du har betalat hela arbetskostnaden för arbeten under perioden 1 juli- 31 december 2009 ska du ansöka om reduktion i deklarationen på blankett K47 och skickar in blanketten med den vanliga deklarationen.

Hushållsnära tjänster
Avdrag för hushållsnära tjänster som du betalt hela arbetskostnaden för ska du anmäla på en särskild blankett, SKV 4501 och skicka till Skattekontoret, 593 85 i Västervik. Blanketten ska vara skattekontoret tillhanda den 3 maj.

Pensionssparande
Om premieinbetalningen till pensionssparande i årets deklaration överstiger 12 000 kronor, som är taket för avdraget, går det att ändra direkt i deklarationen till 12 000 kronor. Överskjutande belopp kan du göra avdrag för i deklarationen nästa år. Viktigt att se till att den totala inbetalningen under 2010 tillsammans med överskjutande belopp inte blir högre än maxavdraget.

Har du arbetat på annan ort?
Om du har haft tillfälligt arbete på annan ort minst fem mil hemifrån och måste övernatta kan du göra avdrag för måltider och småutgifter med 105 kronor per dag den första månaden. Du kan även göra avdrag för de faktiska boendekostnader du har haft eller med 105 kronor per natt. Har du rest hem under vistelsen kan du få avdrag med max en resa per vecka för det billigaste färdsättet.

Tips när du deklarerar
• Kontrollera att de förtryckta uppgifterna stämmer. Stryk det som är felaktigt och fyll i det som är korrekt.
• Ungdomar som sommarjobbar på annan ort kan ofta få avdrag för övernattning och för hemresor en gång i veckan för det billigaste färdmedlet. Villkor är att de har haft arbetet minst fem mil hemifrån och måste övernatta. Det finns schablonbelopp som går att använda. Reglerna gäller även vuxna som arbetar tillfälligt på annan ort.
• Om båda makarna har betalningsansvar för lån kan man fördela räntebetalningarna mellan sig. Det gäller speciellt om ena maken har underskott som överstiger 100 000 kronor, belopp däröver får man endast en skattereduktion på 21 procent mot normala 30 procent.
• Är du osäker om avdragen är korrekta är det bra att beskriva dessa under övriga upplysningar. Då riskerar du inte att få betala skattetillägg. I normalfallet uppgår skattetillägget till 40 procent av den undanhållna skatten.
• Har du sålt aktier kan du ta hjälp av skatteverkets broschyr Försäljning av aktier, SKV 332.
• Har du skattejämkning är det bra att kontrollera så att jämkningen inte ligger för högt nu när boräntorna är låga.
• Deklarationen ska vara inlämnad senast 3 maj. Om du deklarerar via telefon, sms eller Internet kan du få skatteåterbäringen innan midsommar.

Bokmärk och dela