Karl-Olof Hammarkvist föreslås som ordförande för Länsförsäkringar Liv

Dokument

PDF

Karl-Olof Hammarkvist har nominerats som styrelseordförande för Länsförsäkringar Liv Försäkringsaktiebolag. Val av ny styrelse sker vid ordinarie bolagsstämma den 21 maj.

Karl-Olof Hammarkvist är adjungerad professor och prorektor vid Handelshögskolan i Stockholm och sedan 2006 ledamot av styrelsen för Länsförsäkringar Liv. Under åren 1985 – 1991 innehade han ledande befattningar i Skandia International och mellan 1991-2002 i Nordbanken/Nordea, där han bland annat var ansvarig för kapitalförvaltnings- och livförsäkringsverksamheten. Under senare år har han varit ledamot av Finansmarknadsrådet och varit statlig utredare av premiepensionssystemet.

Vice styrelseordförande utses inom styrelsen bland de oberoende ledamöterna. Valberedningen föreslår att även vice ordföranden ska vara oberoende ledamot. Styrelsen föreslås ha 11 styrelseledamöter varav 7 oberoende. I styrelsen kommer därutöver två arbetstagarrepresentanter med två suppleanter att ingå. Länsförsäkringar Livs Försäkringstagarförening kommer till bolagsstämman att nominera två styrelseledamöter. Valberedningens kompletta förslag beräknas vara klart senast 28 april.

För ytterligare information, kontakta

Karl-Olof Hammarkvist, 070-862 51 36
Karin Starrin, ordförande i valberedningen, generaldirektör i Tullverket, 070-523 20 30
Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB, 070-579 70 66

Bokmärk och dela