Länsförsäkringar samlade in 1 350 ton farligt avfall från 3 900 lantbruk

Under 2009 återvanns nära 1 350 ton farligt avfall och 7 850 ton skrot från totalt 5 300 jordbruk och landsbygdsfastigheter. Det innebär en besparing av lika mycket koldioxidutsläpp som sker vid uppvärmning av 11 000 småhus under ett år. Insamlingen sker tack vare Länsförsäkringars återvinningsförsäkring som ingår som en del i lantbrukarens försäkringsskydd.

Återvinningsförsäkringen lanserades 2007 och var den första i sitt slag i världen. Den ingår i samtliga grundförsäkringar för lantbrukskunder och kunder med hästverksamhet. Kunden får skrot, miljöfarligt avfall och mediciner borttransporterat från fastigheten en gång om året.

– Avfallet är en resurs som skapar en stor miljönytta. Återvinningen bidrar till att samhället inte behöver använda orörda tillgångar av malm, skog och ny olja mer än nödvändigt, säger Kent Larsson, ansvarig vid Länsförsäkringar.

Om årets insamlade skrot och farliga avfall inte återvunnits utan framställts av nya råvaror skulle koldioxidutsläppen öka med 5 814 ton. Det motsvarar utsläppen från uppvärmningen av 11 000 svenska småhus ett normalår. Oljan som samlades in under året motsvarar 5 500 fyllda oljefat.

– Förutom att vi alla får en renare miljö kan de stora mängderna avfall återvinnas för en ny vända i kretsloppet. Dessutom kan stora mängder kemikalier oskadliggöras med säkra och miljöriktiga metoder. På så sätt minskar risken för att farliga ämnen läcker ut i naturen, fortsätter Kent Larsson.

Skrot och spilloljor dominerar insamlingen. Stora mängder blybatterier, bekämpningsmedel, färgavfall och oljefilter har också samlats in.

– Allt som kan återvinnas förädlas till råvaror och kan användas till nya produkter. Järn och metaller kan i princip återvinnas hur många gånger som helst. Spillolja förädlas till nya basoljeprodukter. Det som inte kan återvinnas oskadliggörs med miljöriktiga metoder, avslutar Kent Larsson.

Hämtningarna av skrot och avfall utförs av Håll Sverige Rent och Stena Recycling på uppdrag av Länsförsäkringar.

Insamling per länsförsäkringsbolag 2009 [borttagen grafik, se bifogade 2 st pdf:er ”Pressmeddelande återvinning lantbruk” samt ”Mängder återvinning per länsförsäkringsbolag”].

För ytterligare information kontakta:

Kent Larsson, ansvarig för återvinningsförsäkring, Länsförsäkringar
Telefon: 073-96 413 07

Bjarne Darwall, pressansvarig, Stena Recycling, för mer information om återvinningsprocessen, miljöexempel och vid intresse att besöka någon av Stenas återvinningsanläggningar.
Telefon: 010-445 20 26

Presskontakt Länsförsäkringar
Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela