Lantbrukare får starkare skydd vid tvister

Bilder

Carl Henrik Ohlsson, vd Länsförsäkringar Skaraborg.

Dokument

PDF

Tvister mellan lantbrukare och myndigheter är inte ovanliga. Det kan kosta mycket för den enskilde. Nu lanserar Länsförsäkringar en bättre rättsskyddsförsäkring som omfattar även prövning i domstol av ett myndighetsbeslut.

Den utökade försäkringen har tagits fram tillsammans med LRF och gäller lantbrukare, skogsbrukare och för kunder med hästverksamhet. Den ingår i grundförsäkringen och ger kostnadsersättning för juridiskt ombud.

När Miljöbalken togs i bruk förändrades, och till viss del försvårades, förutsättningarna för lantbruks-, skogsbruks- och hästverksamheter. En tillsynsmyndighet kan numera begränsa eller inskränka en verksamhet som tidigare varit tillåten – om myndigheterna anser att förutsättningarna förändrats. Det kan till exempel handla om en ny mätteknik som tagits fram och som i ett slag kan ”rita om” gränserna för vad lantbrukaren får göra på sin mark.

– Många lantbrukare drabbas av inskränkningar i en verksamhet som han eller hon sedan tidigare fått grönt ljus för och som ofta pågått och fungerat bra under lång tid, säger Carl Henrik Ohlsson, vd Länsförsäkringar Skaraborg. De drabbas alltså trots att de gjorde rätt från början.

Med den tidigare rättsskyddsförsäkringen kunde lantbrukaren få hjälp i civilrättsliga tvister som prövades i domstol. Nu får man även hjälp med att pröva ett myndighetsbeslut och vissa ärenden som är kopplade till miljöbalken.

– Det här förbättrar väsentligt lantbrukarens möjligheter att pröva vissa typer av ärenden i miljödomstol, förvaltningsdomstol eller hos regeringen, fortsätter Carl Henrik Ohlsson. Det är ett unikt skydd som vi är ensamma om att erbjuda.

Ett annat exempel på problem där det nya skyddet tar vid, kan vara att grannar till ett lantbruk klagar på lukt från gödselbrunnen och myndigheter beslutar att lantbrukaren måste göra omfattande förändringar för att minska lukten. Nu kan lantbrukaren få hjälp med att pröva detta myndighetsbeslut.

En annan vanlig tvist är vid nybyggnationer på ett lantbruk eller en hästgård, där tillstånd ges av kommunen men grannar istället överklagar beslutet. Den utökade försäkringen bidrar med juridisk hjälp vid en sådan händelse.

Samarbetet mellan Länsförsäkringar och LRF har haft avgörande betydelse i arbetet med att ta fram försäkringen.

– Det här har varit efterfrågat och våra medlemmar får nu ett bra skydd, säger Lars-Göran Pettersson, ordförande LRF. Den här typen av samarbete gynnar alla parter och skapar goda möjligheter att utveckla lantbruksförsäkringarna.

För ytterligare information kontakta:

Carl Henrik Ohlsson, vd Länsförsäkringar Skaraborg
Telefon: 0708-71 70 70
E-post: cho@lfr.se

Lars-Göran Pettersson, ordf LRF
Telefon: 08-787 51 67
E-post: press@lrf.se

Presskontakt Länsförsäkringar
08-588 418 50

Bokmärk och dela