Louise Sande blir chef för Compliance på Länsförsäkringar AB

Bilder

Louise Sande, Länsförsäkringar AB

Dokument

PDF

Louise Sande blir chef för avdelningen Compliance (regelefterlevnad) som bildats i Länsförsäkringar AB. Louise är idag chefsjurist i Länsförsäkringar Liv och tillträder den 1 juni.

– Kraven på hantering av regelefterlevnad kommer att öka med regelverket Solvens II för försäkringsbolag. Därför har vi gjort Compliance till egen avdelning med Louise som chef. En självständig och stark avdelning för Compliance är en förutsättning för affärsverksamheten. Detta är också ett led i att vi ska fokusera hårdare på uppföljning av styrning och intern kontroll, varför resurserna till Compliance ska stärkas, säger Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB.

– Compliance kommer att skapa uppföljningssystem och etablera rutiner för att säkerställa regelefterlevnaden. Utgångspunkten för arbetet är Finansinspektionens allmänna råd som konstaterar att Compliance ska ha en självständig ställning i förhållande till den affärsdrivande verksamheten. Det ska vi göra genom ett stödjande och serviceinriktat förhållningssätt, säger Louise Sande.

Louise Sande är född 1965 och arbetade som bolagsjurist vid advokatbyrå mellan 1996 och 2005. Började som bolagsjurist vid Länsförsäkringar Liv i januari 2005, och tillträdde som chefsjurist i januari 2007.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Sten Dunér, vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 411 15, 073-964 11 15
E-post: sten.duner@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, kommunikationsdirektör Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 415 01, 070-579 70 66
E-post: christer.baldhagen@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela