Ingen skillnad mellan proffset och hemmafixaren vid badrumsbyggande

Dokument

PDF

Fuktskador i bad- eller duschrum står för nästan var tredje vattenskada på hus i Sverige. En ny rapport visar att helt nya eller renoverade badrum med fuktskador har konstruerats med minst ett fel. Gemensamt för skadorna är att varken monteringsanvisningar eller branschregler har följts.

För att utreda orsaken till tätskiktsläckagen har Länsförsäkringar tillsammans med GAR-BO försäkring och Trä- och möbelindustriförbundet (TMF) gett i uppdrag åt Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP), att närmare undersöka ett antal skador.

Rapporten visar att samtliga undersökta skador har orsakats av minst ett utförandefel vid uppförandet eller renoveringen av badrummet. De allra vanligaste felen sker vid anslutningen av golvbrunnen. Andra områden där tätskiktet ofta läcker är vid vinkeln mellan golv och vägg.

I de skadefall som ingått i forskningsprojekten är skillnaden liten mellan den så kallade hemmafixaren och den auktoriserade plattsättaren. Om man ska skilja dem åt har hemmafixaren i dessa skadefall utfört ett något bättre arbete än den auktoriserade plattsättaren.

– Vi kan konstatera att i många fall har varken monteringsanvisningar eller gällande branschregler följts där skadorna uppstår, säger Anders Jansson på SP, som författat rapporten.

Bad- och duschrum skall vara utförda enligt gällande bygg- och branschregler samt enligt materialtillverkarens monteringsanvisningar för att en kund skall kunna få full ersättning vid en skada. Är det felaktigt utfört ligger återställningskostnaden på entreprenören under hela ansvarstiden. Kostnaderna för dessa fuktskador är mycket höga och ser i dagsläget inte ut att minska

– Branschen måste ta sitt ansvar och verkligen jobba med de problem och skador som förekommer. Utbildningsinsatser behövs både för professionella plattsättare och för hemmafixare. Även egenkontrollen behöver ses över, säger Lennarth Åstrand, vd på GAR-BO.

– Med den erfarenheten vi har idag så kan risken för skada minska drastiskt bara genom att följa aktuella branschregler samt monteringsanvisningarna för tätskiktsystem och golvbrunn. Väljer man sedan ett tätskiktssystem som har högt ånggenomgångsmotstånd, bra deformationsupptagande förmåga, bra vidhäftning och är vattentätt så minskar man risken för fuktskador ytterligare, avslutar Gustav Holst, skadespecialist på Länsförsäkringar.

Viktiga råd för att undvika vattenskador genom tätskikt:
• Projektera badrummet noggrant, från avloppsdragning och underlag till kakelsättning och montering av installationer, skåp och andra attiraljer.
• Se till att alla berörda entreprenörer är medvetna om hur hela systemet skall fungera.
• Acceptera aldrig att överta ett arbete som är felaktigt utfört från en annan entreprenör. Du tar samtidigt över ansvaret för felet.
• Följ gällande branschregler.
• Välj material som är testat och godkänt.
• Följ monteringsanvisningarna för de material du använder.
• Undvik genomföringar och infästningar i våtzon 1.
• Limma istället för att skruva fast tillbehör i våtzon 1.

Om undersökningen:
I forskningsprojektet redovisas erfarenheter från tio skadefall. Dessa har undersökts av SP efter urval av Länsförsäkringar. När en skadeanmälan från en försäkringstagare har kommit in till Länsförsäkringar och skadan har gällt ett våtrumsgolv med keramiska plattor på träregelstomme har SP gjort en skadeutredning på objektet. Således speglar resultatet, som pekar ut brister i arbetsutförande och förekommande material på skadefallen, i detta projekt inte ett genomsnitt för aktuell konstruktion i Sverige. Projektet ger dock en indikation på hur arbetsutförandet och förekommande material ser ut där skador har uppkommit.

För ytterligare information kontakta:

Gustav Holst, skadespecialist Länsförsäkringar
Telefon: 073-96 415 31

Lennarth Åstrand, vd GAR-BO Försäkring
Telefon: 070-55 18 288

Presskontakt Länsförsäkringar
Telefon: 08-588 418 50

Bokmärk och dela