Boende i topp om föräldrar får styra över barnens sparpengar

Bilder

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar

Dokument

PDFPDFPDF

Föräldrar sparar i genomsnitt knappt 500 kr per månad till sina barn. Men på 18-årsdagen tillhör pengarna barnet som då kan välja att använda dem som han eller hon vill. Om föräldrarna får bestämma toppar boende listan över vad föräldrar tycker att pengarna ska gå till. Resor hamnar sist. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

På myndighetsdagen får barnet tillgång till det kapital som föräldrar sparat ihop om det är sparat direkt i barnets namn. Många föräldrar börjar spara till barnen redan när de är små och tänker kanske inte på att åsikterna kan gå isär kring vad sparpengarna ska användas till.

Ett barn som fått 500 kr per månad sedan födseln har ett sparkapital på cirka 175 000 kr när de fyller 18 år om pengarna i genomsnitt haft 5 procent värdeutveckling.

– När barnen blir myndiga får de tillgång till sitt sparkapital. Förhoppningsvis går pengarna till något som även föräldrarna tycker är bra. Men om du som förälder vill behålla kontrollen på pengarna även efter myndighetsdagen så måste du agera innan 18-årsdagen helst redan när du börjar spara till barnet, säger Elisabeth Hedmark, privatekonom på Länsförsäkringar.

Enligt undersökningen vill 33 procent av föräldrar med barn under 18 år behålla kontrollen över sina barns sparpengar även efter 18-årsdagen. Det är också ungefär lika många som är osäkra på vad som är bäst. Det är fler föräldrar i åldrarna 48 år och uppåt (36 procent)som vill behålla kontrollen än bland de yngre föräldrarna . Samma sak gäller för föräldrar med inkomster över 29 500 kr per månad (41 procent).

– Om man vill ha kontroll över barnets sparpengar efter 18-årsdagen kan man spara i sitt eget namn och ge bort dem när det passar bäst. Numera får man ju dessutom ge bort även stora summor utan gåvoskatt, fortsätter Elisabeth Hedmark.

27 procent av föräldrarna vill att sparkapitalet ska gå till barnets boende, 20 procent tycker att barnet får bestämma själv, 18 procent vill att pengarna ska gå till studier och 14 procent till körkort.

– Det bästa är ju om man som förälder och barn är överens om vad pengarna ska gå till oavsett när barnet får tillgång till sitt sparande, poängterar Elisabeth Hedmark, som också författat en färsk rapport i ämnet, ”Ditt barns ekonomiska trygghet”. I den nya rapporten finns många av de ekonomiska och juridiska frågor som föräldrar i olika situationer ställs inför. Det kan vara till exempel kostnader för barnen, sparande, försäkringar och arv. Rapporten blandar fakta med generella tips och råd i vardagen.

Så här kan du som förälder spara till dina barn
• Spara i barnets namn. Barnet får då tillgång till hela sparbeloppet på sin 18-årsdag.
• Spara pengarna i eget namn och ge bort dem när du tycker det passar. Numera går det att ge bort även stora summor utan gåvoskatt. Om du sparar i eget namn är det bra att skriva ett testamente där det framgår att pengarna ska tillfalla barnet.
• Teckna en kapitalförsäkring där du bestämmer när pengarna ska utbetalas. Du kan även i ett förmånstagarförordnande skriva in att sparpengarna ska vara ungdomens enskilda egendom.
• Ange särskild förvaltning. Du kan i ett gåvobrev bestämma när barnet ska få gåvan och att den under tiden ska förvaltas av en särskild person. Du kan även i ett gåvobrev ange att sparpengarna ska vara enskild egendom.

Läs mer om hela undersökningen och analys i bifogad pdf.

Rapporten Ditt barns ekonomiska trygghet bifogas också som pdf.

Om undersökningen:
Under perioden 2 till 7 februari 2010 har 1 906 slumpmässigt utvalda svenskar med barn under 18 år tillfrågats om sitt sparande till barnen. Intervjuerna har genomförts via webbenkäter av TNS SIFO. Bakgrundsfrågor för undersökningen är inkomst, kön, ålder och antal hemmavarande barn.

Frågor som ställdes:
Skulle du vilja behålla kontrollen över ditt/dina barns sparpengar även efter 18-årsdagen?
Om du fick behålla kontrollen över ditt/dina barns sparpengar även efter 18-årsdagen, vad skulle du helst vilja att pengarna användes till?

För ytterligare information, kontakta gärna:

Elisabeth Hedmark, privatekonom Länsförsäkringar
Telefon: 073-964 19 69
E-post: elisabeth.hedmark@lansforsakringar.se

Presskontakt Länsförsäkringar
Telefon: 08-588 418 50
E-post: eva.stahl-lundborg@lansforsakringar.se

Bokmärk och dela