Sten Dunér ny verkställande direktör för Länsförsäkringar AB

Bilder

Sten Dunér Länsförsäkringar AB

Dokument

PDF

Sten Dunér har utsetts till verkställande direktör för Länsförsäkringar AB. Sten Dunér är sedan oktober förra året tf vd och var dessförinnan CFO i bolaget.

– Sten Dunér är efter en noggrann rekryteringsprocess med interna och externa kandidater det självklara valet. Arbetet med att finna ny verkställande direktör har visat att jobbet är ett av de mest intressanta och eftersökta i branschen, säger Hans Jonsson, styrelseordförande i Länsförsäkringar AB. Länsförsäkringars tillväxtstrategi bygger på en marknadsledande position inom sakförsäkring för den fortsatta expansionen inom livförsäkring och bank. Det kräver en person med bred och hög kompetens inom försäkrings- och finansindustrin. Det förutsätter också ett stort nationellt och internationellt kontaktnät hos en person som inger stort förtroende och har en hög integritet. Vi har också sökt en verkställande direktör med en lyssnande och rakryggad ledarstil. Sten Dunér möter alla dessa högt ställda krav och är dessutom en mycket sympatisk person.

– Jag tycker att detta är Sveriges finaste jobb på försäkrings- och bankmarknaden, så självfallet är jag glad och hedrad, säger Sten Dunér. Länsförsäkringars framgångar beror framför allt på två faktorer. Den unika förankringen som länsförsäkringsbolagen har på sin hemmamarknad och våra kärnvärden. Genom att förstärka båda dessa faktorer och ännu mer låta dem prägla verksamheten, skapar vi grund för fortsatt tillväxt och ökad konkurrenskraft för våra kunder.

Fakta Sten Dunér:
Född 1951, uppvuxen i Göteborg.
Gift med Ingela, tre barn.
Bor på Lidingö.
Anställd sedan 1982 i Länsförsäkringar AB, tidigare CFO och Chefscontroller.
Tidigare erfarenhet: Bland annat vice VD Stockholm Re, Nordic Bank London, KPMG, Manchester.
Styrelseuppdrag: Fastighets AB Balder.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Hans Jonsson, styrelseordförande i Länsförsäkringar AB
Telefon: 08-588 400 00

Sten Dunér, Vd Länsförsäkringar AB
Telefon: 073-964 11 15

Bokmärk och dela